Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

MKČR: Výběrová dotační řízení na rok 2013

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrová dotační řízení na rok 2013 pro jednotlivé obory (divadelní umění, hudební umění, tanec, pohybové a nonverbální divadlo, výtvarné umění). Uzávěrka pro příjem žádostí je 1. října 2012.

Program NAKI ministerstva kultury veřejná soutěž ve výzkumu rok 2013

Ministerstvo kultury vyhlašuje  veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2013 jako 3. výzvu k Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI). Projekty mohou předkládat pouze výzkumné organizace. Projekty mohou být koncipovány jako tříleté, čtyřleté nebo pětileté. Uzávěrka pro předkládání projektů je 22. čevna 2012.

Státní fond kultury obnoven je možno předkládat žádosti

Po 6ti letech byla obnovena činnost Státního fondu kultury ČR. Ministerstvo kultury zveřejnilo formuláře žádostí o podporu z Fondu kultury. Činnost Fondu byla obnovena po jmenování Rady fondu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, ke kterému došlo koncem loňského roku. Na svém druhém jednání Rada Fondu navrhla uvolnit pro tento rok na podporu projektů 20 milionů korun s tím, že po upřesnění příjmů z reklamy ČT2, které díky novele zákona tvoří od tohoto roku nový finanční zdroj, může být letošní částka upravena. Podle zákona Státní fond kultury příjímá projekty průběžně a žádosti vyřizuje do tří měsíců. První jednání, které se bude věnovat žádostem o podporu proběhne 30. května.

300 milionů korun z EU mohou malé a střední firmy využít na zahraniční marketing

Ministerstvo průmyslu a obchodu podruhé prodloužilo druhou výzvu k předkládání žádostí o dotace. Malí a střední podnikatelé mohou opět žádat o podporu na prezentaci výrobků a služeb na zahraničních výstavách a veletrzích. Tentokrát v rámci dalšího prodloužení druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu Marketing, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. Celkem si mohou žadatelé rozdělit 300 milionů korun. O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Praha. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Registrační žádosti bude agentura CzechInvest přijímat od 2. května 2012 do 15. srpna 2012 a od 1. června 2012 do 30. září 2012 budou moct žadatelé posílat plné žádosti o dotaci.

MKČR: Dotace na vydávání knih

Ministerstvo kultury ČR,  samostatné odd. literatury a knihoven,  vyhlašuje 2. výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury a to na vydávání neperiodických publikací ,knih. K rozdělení bude 3. 900 tisíc korun. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. dubna 2012.

Czech Invest: projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví prodloužená II. výzva

Czech Invest vypsal  v rámci strukturálního programu Inovace druhou výzvu k předkládání projektů  na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Tato výzva  podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů v ČR a v zharaničí;  průmyslových vzorů a ochranných známek pouze v zahraničí. O dotaci mohou žádat malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy  a také fyzické osoby. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady. Minimální výše dotace je 40 tisíc korun. Příjem registračních žádostí do 30. září 2012.

Vznik a rozvoj klastrů druhá výzva

Prodloužený termín druhé výzvy pro zpracování projektů na podporu vzniku a rozvoje klastrů, které zvyšují konkurenceschopnost České republiky, podílí se na tvorbě příznivého podnikatelského prostředí a zlepšují podmínky pro rozvoj inovací a konkurenčních výhod vyhlásilo ministerstvo obchodu a průmyslu. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který administruje agentura CzechInvest Spolupráce – Klastry, ze kterého mohou žadatelé a to i z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, získat dotaci až 60 milionů korun. Rozděleno celkem bude 500 milionů korun. Registrační žádosti budou přijímány od 20. ledna do 30. března 2012 a od 1. dubna 2012 do 29. června 2012 budou moct žadatelé posílat plné žádosti o dotaci.

Třetí výzva Integrovaného operačního programu

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo třetí výzvu v rámci tak zvaného Integrovaného operačního programu jednoho ze strukturálních fondů, který čerpá prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). V rámci této výzvy budou podporovány aktivity v kategorii 5.1b související s „realizací vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR“, a konkrétně obnovy a využití památek zapsaných na seznamu UNESCO, na zápis na seznam kandidujících nebo těch, které nesou statut národní kulturní památky. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 666 880 000 Kč. Žádat mohou organizace se sídlem mimo hlavní město Prahu. Mezi objekty čerpající na svou obnovu peníze z IOPU patří například Národní centrum divadla a tance ve Valticích, jehož nositelem je Národní památkový ústav a mezi partnery patří Národní divadlo, Společnost pro starou hudbu, město Břeclav a další a celková výše dotace  je 254 459 573 Kč.  Uzávěrka pro třetí výzvu je 30. prosince 2011.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.