Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Cena Národní galerie a Skupiny ČEZ pro mladé uměnce NG 333

Národní galerie v Praze, ve spolupráci se Skupinou ČEZ, vyhlásila první ročník Ceny NG 333. Cena je určena pro mladé umělce do 33 let a bude udělena za samostatné dílo nebo tematický soubor děl libovolného žánru či média volného výtvarného umění prokazatelně vytvořeného za poslední 3 roky. Autor vítězného díla získá cenu ve "formě kupní slmlouvy na dílo" ve výši 333 000,- Kč a dílo zůstane  v majetku Národní galerie. Termín uzávěrky je 3. září 2007.

Národní galerie v Praze a Skupina ČEZ vyhlásila cenu pro mladé české a slovenské umělce

NG 333 - Cena Národní galerie v Praze

a Skupiny ČEZ pro mladé umělce
do 33 let.
• Cena bude vyhlašována každoročně
• Vztahuje se pouze na umělce do 33 let
• Díla budou přijímána zástupcem  Sbírky moderního a současného umění
• Forma: Předávací protokol
• Požadavek: Ke každé dokumentaci díla předloží autor  vlastní CV
• Podmínky - formy dokumentace:
Plošná díla (obrazy, fotografie, koláže apod.) - kvalitní barevná
fotografie/  formát 13x 18cm. Trojrozměrná díla - série fotografií všech
pohledů, či sekvencí díla
Digitální díla - prosté digitální kopie

Žádáme aby fotografie přihlašovaných děl byly zasílány výhradně v obálkách
odpovídajících formátu A4

Další požadavky:
Každý dokumentační materiál musí  obsahovat technické parametry díla ( název, rozměr, technika, materiál, váha, popř. další určující údaje.)
Podrobnější informace naleznete na www.ngprague.cz

Petra Jungwirthová
vedoucí tiskového a komunikačního oddělení
Národní galerie v Praze
MOB: 606 166 513
TEL/ FAX: 222 321 459

další informace najdete zde

(18.06.2007) ZDROJ: NG
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.