Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Ceny Ministerstva kultury pro rok 2008

Návrhy na udělení ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury 2008 mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy  zasílá navrhovatel odboru umění a knihoven ministerstva kultury do 31. května 2008. Cenu v jednotlivých oborech profesionálního umění lze udělit každoročně k 28. říjnu. Ceny Ministerstva kultury pro rok 2007 získali v oblasti divadla Jan Antonín Pitínský za režijní přínos současnému divadlu v České republice, v oblasti hudby Jiří Kout za celoživotní uměleckou práci a propagaci operního díla Leoše Janáčka v zahraničí a v oblasti výtvarného umění a architektury Karel Malich za celoživotní dílo.

I. Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy  zasílá navrhovatel odboru umění a knihoven MK do 31. května roku udělení ocenění.

Návrh musí být zpracován písemně na Formulář návrhu 2008 (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 23 kB). Příloha musí obsahovat  podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

II. Poroty

Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury jmenuje ministr kultury jako svůj poradní orgán poroty v oborech divadla, hudby a výtvarného umění a architektury a vydává  pro jejich činnost jednací řád. Jeho text bude uveřejněn na internetových stránkách MK.

Poroty, ustavené v jednotlivých oborech  ministrem kultury, posuzují každého kandidáta podle zaslaných podkladů.

III. Cena

Cena se uděluje :

   1. ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů
   2. nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury

Cena se uděluje fyzické nebo právnické osobě. Nositelem ceny se může stát občan ČR starší 15 let, umělecký soubor, či umělecká instituce.

Cena nemůže být udělena in memoriam.

IV. Ocenění

Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tis. Kč.

V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společné jedno ocenění.

V kalendářním roce může být udělena v každém oboru pouze jedna Cena.

Cenu v jednotlivých oborech profesionálního umění lze udělit každoročně k 28. říjnu.

Přehled udělených cen od roku 2003.

Další informace podá odbor umění a knihoven:

adlo – MgA. Nataša Zichová, tel.  257085213 e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz

hudba – PhDr. Anna Chorvátová, tel. 257085218 e-mail: anna.chorvatova@mkcr.cz

výtvarné umění a architektura – PhDr. Marcela Stránská, tel. 257085209 e-mail: marcela.stranska@mkcr.cz

(26.03.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.