Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Dokumentární fotografie a diskriminace - fotografická soutěž

Multikulturní centrum Praha vyhlašuje v rámci „Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR" fotografickou soutěž o nejlepší dokumentární fotografický cyklus s tématem rozmanitost a diskriminace v české společnosti. Uzávěrka přihlášek je 30. 8. 2007.

Soutěž je otevřená profesionálním i amatérským fotografům, kteří se věnují tématům rozmanitosti a diskriminace na základě rasového či etnického původu, náboženství nebo víry, věku, zdravotního postižení či sexuální orientace v ČR.

Autor/autoři vítězného souboru obdrží finanční odměnu 2,000,- Euro na vytvoření nového (či zakončení již existujícího) fotografického cyklu na téma rozmanitost a diskriminace v ČR.

Tento cyklus fotografií bude vystaven v druhé polovině roku 2008. Vítězný soubor bude, spolu s dalšími fotografiemi přihlášenými v soutěži, představen na výstavě v Praze v listopadu 2007 v rámci festivalu Dialog kultur 2007 (Týden rovnosti).

Výstava by měla oslovit širokou veřejnost, poukázat na problémy a témata, o kterých mnozí neradi přemýšlí a rádi je přehlížejí a rozšířit povědomí o rozmanitosti a diskriminaci v české společnosti.

Rádi bychom zajistili nejen technickou a uměleckou úroveň fotografií, ale doufáme zejména v jejich vysokou výpovědní hodnotu, schopnost nabourávat zažitá klišé a předsudky, které v naší společnosti na téma rozmanitosti a diskriminace stále přetrvávají. Další informace o soutěži zde

Přihlášky a fotografie posílejte na adresu:

Multikulturní centrum Praha

Fotografická soutěž Vodičkova 36 (Palác Lucerna)

116 02 Praha 1

Přílohy

(11.06.2007) ZDROJ: Multikulturní centrum Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.