Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Mezinárodní novinářská soutěž "Všichni lidé rodí se svobodni a sobě rovni..."

V rámci mezinárodní novinářské soutěže vypisuje nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ v roce 2008 podruhé novinářskou cenu. Při příležitosti 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv v prosinci 2008 podpoří soutěž příspěvky, zabývající se obsahem článku 1 Deklarace. Propozice soutěže se obracejí na novináře z Běloruska, České republiky, Estonska, Izraele, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Ruské federace, Ukrajiny a USA. Uzávěrka účasti na mezinárodní novinářské soutěži je 31. července, 2008. Vítěz souteže obdrží cenu 1000 euro.

Téma
Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlásila Valná hromada OSN dne 10. prosince 1948. Byla odpovědí společenství národů na zločiny nacismu a na zkušenosti s násilím za druhé světové války. Od té doby se lidským právům jako univerzálním a nezadatelným právům každého jednotlivce dostalo zvláštního uznání a ocenění. Přesto interpretace a prosazování lidských práv dodnes zůstaly podnětem kontroverzí. Zvláštní měrou to platí pro článěk 1

Deklarace:
„Všichni lidé rodí se svobodni a sobě rovni v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“
Toto ustanovení potvrzuje nárok každého člověka na práva a svobody bez rozdílu rasy, barvy pleti a pohlaví, jazyka, náboženství, osobního přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Předpoklady
O novinářskou cenu 2008 mohou soutěžit novináři ve věku 18 až 35 let s příspěvkem na téma „Všichni lidé rodí se svobodni a sobě rovni…“. Tento příspěvek by měl být zveřejněn ne dříve než v roce 2007 a nejpozději do uzávěrky přihlášek k soutěži dne 31. července 2008 v novinách, resp. v časopise nebo v internetovém magazínu rodné země. Ve vyjímečných případech lze respektovat také nezveřejněné články.

Články mohou být napsány v jazyku dané země a musí být předány v originálním textu. Měl by být přiložen jeden výtisk nebo minimálně jedna kopie výtisku periodika. Zaslat by se měly také fotografie vhodné ke článku. Vědecké publikace nelze uznat.

Ceny
Nezávislí porotci zvolí vždy nejlepší příspěvky z jednotlivých skupin zemí. Vždy první cena je dotována částkou 2.000 eur, druhá cena částkou 1.000 eur a třetí cena částkou 500 eur. Oceněné příspěvky budou zveřejněny v dokumentaci v němčině. Ceny budou předány na udílení cen v Berlíně v prosinci 2008.

Přihláška
Uzávěrka přihlášek k účasti na novinářské soutěži je 31. července 2008. Rozhodující pro včasné zaslání podkladů je jejich doručení do nadace. Podklady prosím zasílejte kompletně poštou na níže uvedenou adresu. Svou přihlášku přitom současně můžete oznámit e-mailem. Podklady pro přihlášku musí být napsány v němčině, angličtině nebo ruštině. Novinářský příspěvek může být podán bez překladu v jazyku dané země.

K písemné přihlášce se musí připojit:
· krátký dopis, v němž vysvětlíte důvody, proč se tímto tématem zabýváte,
· vyplněný přihlašovací formulář (viz níže),
· věrohodný životopis v tabulkové podobě,
· Váš novinářský článek, zaměřený na téma (v jazyku dané země),
· pokud jsou k dispozici, fotografie v kvalitě pro tisk,
· pokud je to možné, doklad o zveřejnění v originálu,
· dvě dodatečné, dosud zveřejněné pracovní zkoušky (postačí kopie).
Informace a přihlašovací formulář k soutěži najdete v němčině, angličtině a ruštině na domovské stránce Nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ pod
www.stiftung-evz.de (viz Internationaler Journalistenwettbewerb).

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.