Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Olomoucký kraj vyhlašuje ceny v oblasti kultury

Olomoucký kraj vyhlašuje nominace na udělení cen v oblasti kultury v kategoriích Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, Výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění, Výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti, Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot a Osobnost roku v oblasti kultury. Nominace je možné zasílat do 31. ledna 2009.

  • Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) - cena bude udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.
  • Výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění - oceňována je mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla realizována nebo zajišťována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v těchto kategoriích: hudba, výtvarné umění, divadlo, film, rozhlas a televize, literatura.
  • Výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti - oceňována je mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečněná na území Olomouckého kraje v různých oblastech neprofesionálního umění.
  • Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot - oceňována je mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečněná na území Olomouckého kraje, například v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic, která je organizačně zajišťována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.
  • Osobnost roku v oblasti kultury - oceňována je osobnost s vazbou na Olomoucký kraj, která dosáhla v daném roce významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěla mimořádným způsobem k rozvoji některé z oblastí kultury v Olomouckém kraji.

Náležitosti písemného návrhu: - navržená kategorie, název realizované aktivity, charakteristika přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj, jméno a příjmení nebo název navrhované instituce, adresa - navrhovatel – jméno a příjmení nebo název instituce, adresa.

Kontakt:

OLOMOUCKÝ KRAJ, Krajský úřad Olomouckého kraje,
odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

(11.12.2008) ZDROJ: Olomoucký kraj
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.