Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Veřejná soutěž na novou značku a logotyp Pražského komorního baletu

Obecně prospěšná společnost BALET PRAHA o.p.s. vyhlašuje veřejnou jednokolovou neanonymní soutěž na vytvoření výtvarného díla dle autorského zákona s názvem Nová značka a logotyp Pražského komorního baletu. Předmětem soutěže je vytvoření značky a logotypu jako základu jednotného vizuálního stylu pro profesionální umělecký soubor Pražský komorní balet, který více jak 35 let působí v České republice a zahraničí. Značka a logotyp Pražského komorního baletu mají být symbolem uměleckých hodnot a atributů spojených s vyspělým kulturním charakterem České republiky, kterou náležitě reprezentují jakožto moderní a sebevědomý baletní a taneční soubor. Uzávěrka soutěže je 1. dubna 2011.
Soutěž je určena fyzickým osobám i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob. Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci nejpozději do pátku 1. dubna 2011 do 15:00 hod. Soutěžní práce musí být do uvedené doby doručeny elektronicky na email: jandova@balet-praha.cz. Soutěžní práce nebudou přebírány osobně a není žádoucí je zasílat poštou na datových nosičích.

Soutěžní návrh značky a logotypu


1. Pro vytvoření značky je žádoucí použít zkrácený název uměleckého souboru „PKB“.


2. Pro vytvoření logotypu je žádoucí použít ve spojení vytvořenou značku „PKB“ a slovní označení oficiálního názvu uměleckého souboru v české, anglické a německé mutaci „Pražský komorní balet“, „Prague Chamber Ballet“ a „Prager Kammerballett“ vždy samostatně pro jazykovou mutaci.

Soutěžní návrh značky a logotypu (minimálně jeden a maximálně tři návrhy od jednoho soutěžícího) bude zpracován samostatně následujícím způsobem:


a) značka – barevná varianta


b) značka – černobílá varianta pozitiv, negativ


c) logotyp, tj. značka ve spojení se slovním označením oficiálního názvu uměleckého souboru v českém jazyce „Pražský komorní balet“ – barevná a černobílá (pozitiv, negativ) varianta


d) logotyp, tj. značka ve spojení se slovním označením oficiálního názvu uměleckého souboru v anglickém jazyce „Prague Chamber Ballet“ – barevná a černobílá (pozitiv, negativ) varianta

e) logotyp, tj. značka ve spojení se slovním označením oficiálního názvu uměleckého souboru v německém jazyce „Prager Kammerballett“ – barevná a černobílá (pozitiv, negativ) variantaTechnické podmínky elektronické verze návrhu


Soutěžní dílo musí být zasláno v souborech formátu pdf, jpg nebo png pro každý soutěžní návrh samostatně.Vyhodnocení soutěže


Vyhodnocení soutěže proběhne v termínu 4. – 6. dubna 2011, kdy vyhlašovatel určí vítězný soutěžní návrh. Vyhlašovatel bude o výsledcích soutěže informovat na svých webových stránkách do 8. 4. 2011.Kritéria hodnocení soutěže:


1. splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže a požadavků na obsah soutěžního díla,

2. originalita a výtvarná úroveň řešení,

3. původnost,

4. jednoduchost a srozumitelnost,

5. nadčasovost řešení,

6. vhodnost pro využití při polygrafickém zpracování i označení trojrozměrných a reliéfních předmětů.

7. Pokud navrhovatel nesplní ve svém návrhu všechny požadavky stanovené v těchto soutěžních podmínkách nebo tyto podmínky splní pouze částečně, vyhlašovatel si vyhrazuje právo takový návrh vyloučit z posuzování.

Rozhodnutí vyhlašovatele je definitivní a nepřezkoumatelné a není proti němu přípustné odvolání ani soudní přezkum. Vyhlašovatel následně může vyzvat předkladatele vybraného návrhu, k rozpracování užití loga ve formě grafického manuálu.

Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 5.000,- Kč + DPH, která představuje celkovou odměnu za vytvoření značky a logotypu vč. poskytnutí výhradní licence.

Zveřejnění vítězného návrhu

Vyhlašovatel má právo vítězný návrh zveřejnit v rozsahu variant, jaký uzná za vhodné.

Souhlas s užitím osobních údajů
Autor vítězného návrhu souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení u každého ze svých návrhů v návaznosti na poskytnutí licence k užití pro účely soutěže.
 
Kontakt: 
BALET PRAHA o.p.s. Tel./fax: +420 910 807 635, tel.: +420 602 715 782
Wolkerova 24/3 e-mail: jandova@balet-praha.cz
160 00 Praha 6 www.balet-praha.cz
(21.03.2011) ZDROJ: Divadlo.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.