Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Vyhlášení soutěže o Cenu SAZKY 2009

Cena SAZKY je oceněním tvůrčí práce v oboru současného tance a nonverbálního umění na území ČR. Již poosmé ji bude udělovat SAZKA, a.s. v přímé spolupráci s občanským sdružením Tanec Praha, které koordinuje práci poroty i veřejnou prezentaci děl. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 1. prosince 2008.
Akciová společnost SAZKA podporuje každoročně umělce, který vytvoří nejzajímavější dílo, finanční částkou 400.000,- Kč netto, přímo určenou na podporu nové inscenace oceněného umělce (popř. více autorů téhož díla). Nad rámec této ceny dostane její držitel možnost realizace nového díla v prostorách divadla Ponec (zdarma) a další podporu v podobě propagace (reklama a tisk). Uvedené finanční prostředky slouží k úhradě přímých nákladů spojených s novou inscenací, jakými jsou honoráře umělců za zkoušky a premiéru, popř. reprízu, kostýmy, scéna, hudba, choreografie, produkce atd. Vedle podpory nové tvorby má výherce možnost části prostředků využít i k reprízování oceněného díla tak, aby je mohla shlédnout co nejširší divácká obec.

Každý, kdo má zájem přihlásit se do soutěže o Cenu SAZKY, musí nabídnout pořadatelům České taneční platformy takové dílo, které odborná porota může shlédnout s předstihem, nejlépe v období od vyhlášení soutěže do prosince 2008, avšak nejpozději do 15. února 2009. Na základě odborného posouzení českých členů poroty v 1. kole lze dílo zařadit či naopak nedoporučit do programu platformy.
 
Přihláška do soutěže ke stažení zde 
 
Přihlášku lze zaslat poštou na adresu Tanec Praha o.s., Jirsíkova 4, Praha 8, 186 00, nebo mailem na office@tanecpraha.cz.
(18.11.2008) ZDROJ: Tanec Praha
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.