Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Výzva návrhů jmen kandidátů na členství v porotě pro udělení Ceny MK za kinematografii a audiovizi

Vzhledem k tomu, že funkční období poroty jmenované ministrem kultury v roce 2009 vypršelo, dovoluje si MKČR požádat příslušné profesní organizace, občanská sdružení a další subjekty s celostátní působností jakož i uznávané umělecké a odborné autority působící v oblasti kinematografie a audiovize o zaslání vhodných kandidátů/tek na členy poroty včetně uvedení jejich kontaktních údajů. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 11. května 2012.
Podle § 8a nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury (dále jen „nařízení“), v platném znění, může ministryně kultury udělovat Cenu Ministerstva kultury k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize.

Pro výběr a posouzení návrhů na udělení této Ceny ministryně kultury ustavuje porotu, jejíž členové/nky jsou vybíráni z řad zástupců profesních organizací, občanských sdružení a dalších subjektů s celostátní působností a uznávaných uměleckých a odborných autorit působících v oblasti kinematografie a audiovize. Porota má nejméně 5 členů.

Funkční období poroty je tříleté a její členové nemohou být jmenováni opakovaně na období bezprostředně následující.

Návrhy je možno zaslat nejpozději do 11. května 2012 elektronicky na e-mailovou adresu: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz nebo na adresu:

Lenka Holubová Mikolášová
odbor médií a audiovize
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
(02.04.2012) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.