Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Zlatá divadelní žába 2008: druhý ročník dramatické soutěže o autorskou divadelní hru s tématikou rovných příležitostí

Smyslem soutěže je osvětlit, zpřístupnit a odtabuizovat téma genderu a rovných příležitostí, které je u nás dosud málo pochopené. Cílem soutěže má být nejen vznik nových, autorských divadelních her, ale také ztvárnění tématu  rovných příležitostí žen a mužů prostřednictvím uměleckých prostředků a otevření tématu širšímu publiku. Do soutěže mohou původní divadelní hru přihlásit autoři či autorky píšící česky nebo slovensky, pokud odešlou přihlášku nejpozději do 30. května 2008 a splní podmínky soutěže. Ceny získávají první tři vybrané divadelní hry. Vítězná hra bude také uvedena ve Švandově divadle formou scénického čtení.

Podmínky soutěže Zlatá divadelní žába 2008

• Hra nesmí být v celé podobě zveřejněna, ani uvedena do vyhlášení výsledků probíhající soutěže – tedy do listopadu 2008.
• Obsah hry se musí týkat genderové problematiky (viz.Téma).
• Porota doporučuje ideální rozsah od 20 do 100 normostránek textu
• Autor/ka se přihlásí do soutěže nejpozději do 30. května 2008
• Autor/ka zašle přihlášenou hru nejpozději do 30. 10. 2008
• Na první straně scénáře bude jméno, příjmení autora/autorky, název hry a synopse
• Na druhé straně scénáře bude jen název hry a synopse (nikoli jméno)
• Hru je nutno poslat v elektronické podobě (podepsané CD ) a 4x v tištěné podobě nejpozději do 30.10. 2008 na adresu:
„SOUTĚŽ“

Dana Radová
Žába na prameni
Žitavského 496
156 00 Praha 5-Zbraslav
Vyplněnou přihlášku, případně vaše dotazy pošlete na: dana@zabanaprameni.cz (do 30. 5. 2008)

Další informace o soutěži:
Soutěž je anonymní, dvoukolová. Do druhého kola vybere Žába na prameni hry, které splňují podmínky soutěže a reflektují zadané téma. Ve druhém kole vybere odborná porota tři vítězky/vítěze. Slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci v Činoherním klubu Ve Smečkách.

Kdo se může zúčastnit
Do soutěže mohou původní divadelní hru přihlásit autoři či autorky píšící česky nebo slovensky, kteří odešlou přihlášku nejpozději do 30. května 2008 a splní podmínky soutěže.


Ceny: Výherkyně/výherci soutěže převezmou ceny při slavnostním večeru v prosinci 2008. Finanční ocenění získají první tři:
Podmínky soutěže Zlatá divadelní žába 2008
• 1. místo 10 000 Kč a realizace hry formou scénického čtení ve Švandově divadle
• 2. místo 5 000 Kč
• 3. místo 3 000 Kč
Vítězný text bude představen formou scénického čtení ve Švandově divadle na jaře 2009.
První tři oceněné texty budou představeny formou autorského čtení např.na akcích organizovaných Žábou na prameni, na www stránkách ŽNP i v médiích. Vítězným autorům nabízí agentura DILIA své agenturní služby.

Porota
Prof. Jan Vedral – dramaturg, dramatik a pedagog, Kateřina Krejčí – dramaturgyně ČT, Radvan Pácl – dramaturg ČK, Naďa Munzarová – herečka, Marie Špálová – divadelní oddělení agentury Dilia, Martina Musilová – doktorandka na Katedře teatrologie FFUK, Michal Komárek – novinář a filozof

(26.03.2008) ZDROJ: Źába na prameni
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.