Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Czech Invest: projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví prodloužená II. výzva

Czech Invest vypsal  v rámci strukturálního programu Inovace druhou výzvu k předkládání projektů  na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Tato výzva  podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů v ČR a v zharaničí;  průmyslových vzorů a ochranných známek pouze v zahraničí. O dotaci mohou žádat malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy  a také fyzické osoby. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady. Minimální výše dotace je 40 tisíc korun. Příjem registračních žádostí do 30. září 2012.

Dne 1. září 2011 byla vyhlášena II. Výzva – prodlužení k předkládání projektů v rámci programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Plánovaná alokace pro tuto a předchozí výzvu je v součtu 50 mil. Kč.

Příjem elektronických registračních a plných žádostí byl zahájen 1. září  2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Příjem registračních žádostí bude ukončen dne 30. 9. 2012. Ukončení  příjmu plných žádostí je plánováno na 4. 1. 2013.

Všechny podstatné informace týkající se této výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva II - prodloužení a její příloha o způsobilých výdajích a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část.

Změny oproti I. Výzvě

    min. výše dotace 40 tis. Kč
    v případě průmyslových vzorů lze podat hromadnou přihlášku (např. 3 průmyslové vzory = 1 přihláška = 1 projekt = 3 závazné ukazatele)

Upozornění pro žadatele:
Došlo k navýšení minimální výše dotace na projekt. Pokud bude podána žádost obsahující dotaci nižší, než je minimální stanovená, bude plná žádost vyřazena.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory)     

    malé a střední podniky
    fyzické osoby
    veřejné výzkumné instituce
    vysoké školy

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)     

    dotace do výše 1mil. Kč
    45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
    55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi
    75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce

Na co lze získat podporu

(podporované aktivity)     

    získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí)

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)     

    náklady na oprávněné zástupce
    překlady
    správní poplatky

Praktické rady     

před zaplacením podané přihlášky u příslušného národního či mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno nejdříve podat registrační žádost u agentury CzechInvest (výdaje vynaložené před schválením registrační žádosti nejsou uznatelné) podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany) s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihláška vynálezu na stejné technické řešení.

Další informace naleznete na stránce

http://www.czechinvest.org/projekty-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-ii-prodlouzeni

(30.01.2012) ZDROJ: Czech Invest
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.