Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Dotace neziskovkám ze státního rozpočtu na rok 2011 uzávěrka již na konci září

Ministerstvo kultury upozorňuje, že dle nových zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které byly schváleny usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, je termín pro předkládání žádostí o dotaci v roce 2011 stanoven do 30. září 2010. Nejpozději v polovině srpna budou na internetu Ministerstva kultury zveřejněny vyhlašovací podmínky, včetně formulářů. Nové zásady jsou výsledkem kampaně Nevládky a krize, kterou v minulém roce koordinovala Otevřená společnost o.p.s.,  jejímž cílem bylo, aby příjemci ze stran neziskových organizací věděli o podpoře včas a mohli tak lépe plánovat.
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 1. února 2010 č. 92

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Vláda
I. mění usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, tak, že se zrušují Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválené v bodě II uvedeného usnesení;

II. schvaluje Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „Zásady“);

III. bere na vědomí Informaci o procesu poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České republiky, uvedenou v části III materiálu č.j. 1843/09;

IV. ukládá členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády

1. zajistit uplatňování Zásad v procesu poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy od roku 2011,

2. přihlédnout k možnosti uplatňování Zásad v procesu poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy v roce 2010.

 

Provedou:
členové vlády,
vedoucí Úřadu vlády

 

Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.

 

Hlavní oblasti státní dotační politiky pro rok 2011

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-14--cervna-2010-c--463-73816/

(29.06.2010) ZDROJ: MKCR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.