Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

EU - Vysokoškolská spolupráce mezi Kanadou a Evropskou unií

Evropská komise vyhlásila podpůrný program na spolupráci mezi vysokými školami (včetně profesního vzdělávání) ze stávajících i budoucích zemí Evropské unie a Kanady. Projekty mohou předkládat nejen univerzity, ale i výzkumná střediska, vzdělávací agentury, orgány místní a veřejné správy, malé a střední podniky. Termín do 30. dubna 2004.

Program si klade za cíl podpořit mobilitu studentů, projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů, vzájemnou spolupráci a porozumění, inovativní přístupy v oblasti profesního vzdělávání, eLearningu a distančního vzdělávání.

Tříleté projekty mohou předkládat konsorcia partnerů. Každé konsorcium by mělo ideálně zahrnovat šest partnerů, z toho tři ze zemí EU a tři z minimálně dvou kanadských provincií.

Celkový rozpočet programu vynáší 850 tisíc €, maximální výše grantu je 142 tisíc €.


Kontakt: Diego SAMMARITANO
DG Education and culture
Unit A5
B-1049 Brussels
Belgique
Tel 32 2 299 00 23
Fax 32 2 295 57 19
eac-3C-cooperation@cec.eu.int
Link: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/call/guidecan_en.pdf

(21.04.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.