Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Evropské laboratoře kulturního dědictví

Dne 18. července 2005 Evropská komise vydala prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání (DG EAC) výzvu k předkládání jednoletých návrhů pro rok 2006 v oblasti konzervace, restaurování a podpory památek výjimečného a evropského významu. Předpokládá se, že celkem budou vybrány čtyři projekty, které by měly byt přístupné široké veřejnosti a přispět k rozvoji a rozšiřování inovačních metod a technik na evropské úrovni. Termín je 28. října 2005.

Návrhy projektů musí být předloženy DG EAC orgánem odpovědným za kulturní dědictví v zemi původu vedoucího projektu prostřednictvím stálého zastoupení dané země při Evropské unii (v případě ČR se jedná o ministerstvo kultury, resp. o Stálé zastoupení ČR při EU). Projekt musí zahrnovat nejméně dva další spoluorganizátory z nejméně dvou jiných zemí účastnících se programu Culture 2000. Výše podpory se bude pohybovat v rozmezí 150 000-300 000 eur, přičemž částka nesmí překročit 50 % celkového rozpočtu.

Kontakt: Theodossios Mastrominas
tel.: 0032/2/299 92 34
theodossios.mastrominas@cec.eu.int
Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture 2000
tel.: 257 532 309, 257 010 249
culture2000heritage@up.npu.cz

Více informací: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

(09.08.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.