Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Fondu obnovy památek a Fondu kultury

Dotační programy Středočeského kraje zaměřené na památky a kulturu se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy památek. Maximální požadovaná částka  uvedená v žádosti  nesmí přesáhnout 1 mil. Kč. Termín pro uzavření příjmu žádostí je 31. říjen 2005.  

Rozhodujícím pro přijetí žádosti je datum otisku podacího razítka podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

Formuláře a bližší podmínky poskytne:
Mgr. Dlouhá Veronika (dlouha@kr-s.cz)
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, Praha 5
Tel:257 280 978 

(07.10.2005)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.