Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Hlavní město Praha - granty pro rok 2006

Hlavní město Praha vyhlásilo grantová řízení v oblasti umění a kultury pro rok 2006. Podpora jednotlivých projektů, celeroční a víceleté (dvou až čtyřleté) činnosti na území Prahy a mezinárodní projekty mají termín 26. října 2005. Druhý termín pro podporu projektů mezinárodní spolupráce je 19. dubna 2006, kdy je možno pořádat o podporu projektů, které již získaly podporu jednotlivých městkých částí města Prahy.

Hlavní město Praha

Grantový systém od roku 1996 zabezpečuje jako jedna z forem financování kultury v hlavním městě uspokojování kulturních potřeb a zájmů obyvatel Prahy. Grantový systém umožňuje hlavnímu městu přidělit finanční podporu subjektům, které nejsou zřizované městem či státem (žádat o grant nemohou příspěvkové ani rozpočtové organizace). O granty každoročně žádají především nezávislé neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné společnosti, spolky, nadace a další), ale i podnikatelské subjekty jako jsou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Dne 4. 10. 2005 Rada HMP usnesením č. 1403 schválila vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2006, které zjednodušuje tematické dělení grantů oproti předchozí struktuře doposud vyhlašovaných tematických oblastí. Zachovává zásadní dělení ve vyhlášení grantů na víceleté granty na granty na celoroční činnost a na jednotlivé projekty subjektům ze všech kulturních oblastí, což je upřesněno v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2006. Nově umožňuje v oblasti literatury požádat o grant na vydání odborné publikace – pragensie pro nevidomé v Braillově písmu a obohacuje grantová témata o zcela nové téma č. 4 – grant na podporu mezinárodní spolupráce subjektů. Tento grant umožní nejen podporu prezentace a propagace pražské kultury v zahraničí, umožní také podporu města na projekty mezinárodní spolupráce konané na území hl. m. Prahy. Nově zavádí požadavek současně s podáním žádosti prokázat převedení nevratné jistiny ve výši 1% z částky požadované po hl. m. Praze vyšší jak 30.000 Kč, max. pak 5.000 Kč, která musí být poukázána na příslušný účet hl. m. Prahy. Z těchto finančních prostředků bude hrazeno zajištění tohoto grantového systému včetně odborného posuzování grantových projektů.

Tematické zaměření grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2006


1. Víceleté granty - dvouletý až čtyřletý grant na kontinuální kulturní a uměleckou činnost subjektů realizovanou v Praze od 1.1.2006.
Uzávěrka dne 26. 10. 2005.

2. Grant na celoroční kulturní a uměleckou činnost subjektů realizovanou v Praze od 1.1.2006 do 31.12.2006.
Uzávěrka dne 26. 10. 2005.

3. Grant na jednotlivé projekty, které budou realizovány v oblasti kultury a umění na území hl. m. Prahy v roce 2006, včetně podpory zcela nových projektů a subjektů a projektů bez vstupného.
Uzávěrka dne 26. 10. 2005.

4. Grant na podporu mezinárodní spolupráce subjektů působících v Praze v oblasti kultury a umění v roce 2006.
- 4A) podpora prezentace a propagace pražské kultury v zahraničí
- 4B) projekty mezinárodní spolupráce konané na území Prahy (projekty realizované v souvislosti s významnými národními a mezinárodními akcemi v daném roce) včetně podpory projektů, které obdržely příspěvek z jiných veřejných zdrojů, např. EU
Uzávěrky dne 26. 10. 2005, 19. 4. 2006

5. Grant na projekty oživující kulturní život v městských částech hl. m. Prahy, na které přispěla příslušná městská část ze svého rozpočtu minimálně stejnou částkou, jaká je požadována po hl. m. Praze a které budou realizovány na území hl. m. Prahy v roce 2006.
Uzávěrka dne 19. 4. 2006


Ke správnému podání žádosti je nutné použít informace a podklady ze všech tři přiložených souborů (!):

Více informací:


MHMP, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Staroměstské nám. 4/1
110 00 Praha 1
telefon: 236002096
fax: 236007026
e-mail:
okpsek@cityofprague.cz
web: http://www.praha-mesto.cz

(20.10.2005) ZDROJ: Hlavní město Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.