Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Hlavní město Praha vyhlásilo granty na rok 2007

Rada hl. města Prahy vyhlásila podmínky a termíny grantů v oblasti kultury a umění na rok 2007. Novinkou jsou granty pro začínající umělce a organizátory na projekt v maximální délce trvání 12 měsíců. Žádosti je možno podávat pro maximálně čtyřleté granty na kontinuální kulturní a uměleckou činnost nebo na jednotlivé projekty, dále pro jednoleté granty na činnost či projekty a na podporu na mezinárodních projektů a to jak konajících se v Praze, tak i  propagující a prezentující pražskou kulturu v zahraničí. Jako i v minulých letech, jsou vyhlášeny granty na podporu uměleckých a kulturních aktivit v městských částech. Termíny uzávěrky jsou 18. října 2006, přičemž pro projekty zahraniční spolupráce a projekty začínajících umělců je druhý termín 18. dubna 2007, který je však jediným termínem pro granty stimulující umělecké a kulturní aktivity v městských částech Hlavního města Prahy.

Rada hl. města Prahy vydala výzvu v rámci grantů v oblasti kultury a umění na rok 2007.Žádosti je možno podávat v následujících kategoriích:

    * Čtyřletý grant na kontinuální kulturní a uměleckou činnost subjektů realizovanou v Praze.
Uzávěrka 18. října 2006.

    * Čtyřletý grant na jednotlivé projekty realizované v Praze.
Uzávěrka 18. října 2006.

    * Jednoletý grant na kontinuální kulturní a uměleckou činnost subjektů realizovanou v Praze.
Uzávěrka 18. října 2006.

    * Jednoletý grant na jednotlivé projekty realizované v Praze.
Uzávěrka 18. října 2006.

    * Grant pro začínající umělce a organizátory na projekt v maximální délce trvání 12 měsíců. Uzávěrky 18. října 2006 a 18. dubna 2007.

    * Grant na podporu prezentace a propagace pražské kultury v zahraničí.
Uzávěrky 18. října 2006 a 18. dubna 2007.

    * Grant na podporu mezinárodní spolupráce subjektů působících v Praze v oblasti kultury a umění - projekty mezinárodní spolupráce konané na území Prahy (projekty realizované v souvislosti s významnými národními a mezinárodními akcemi v daném roce).
Uzávěrky 18. října 2006 a 18. dubna 2007.

    * Grant na podporu uměleckých a kulturních aktivit v městských částech, na které přispěla příslušná městská část ze svého rozpočtu minimálně stejnou částkou, jaká je požadována po hl. m. Praze a které budou realizovány na území hl. m. Prahy.
Uzávěrka 18. dubna 2007.

Žadatelé
O grant mohou žádat subjekty (fyzické i právnické osoby), které provozují kulturní a uměleckou činnost na území hl. m. Prahy, a které jsou registrované dle zvláštních právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Žádosti nemohou podávat organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, statutární města, městské obvody a městské části) a jimi zřízené příspěvkové organizace.

O granty na celoroční činnost mohou žádat pouze subjekty, které získaly granty na jednotlivé projekty v předchozích dvou letech anebo prokáží kontinuální činnost, přičemž splňují veškeré právní, ekonomické a smluvní závazky s ní související.

O čtyřleté granty mohou žádat pouze subjekty, které nejméně po dva předchozí roky čerpaly v souladu se smluvními podmínkami grant na celoroční činnost  anebo získaly v předchozích dvou letech granty na jednotlivé projekty anebo jsou schopny prokázat kontinuální uměleckou činnost během dvou předchozích let včetně plnění veškerých právních, ekonomických a smluvních závazků s ní souvisejících.

Granty jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátorům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci odpovídají za realizaci kulturních projektů, činností a aktivit.

Výše grantu
Granty hlavního města Prahy je možné krýt max. 70 % rozpočtovaných nákladů projektů. U grantů udělovaných na projekty, kde nebude vybíráno vstupné, mohou veřejné finanční prostředky města tvořit až 90 % nákladů projektu.

Podrobnosti:

www.praha-mesto.cz/(okmh1x55p3whn2bamzk5gmql)/default.aspx?ido=5282&sh=-1280298053&path=aplikace&apl=urdeska&dlTyp=12

Kontakt: '
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
MHMP
Staroměstské nám. 4
110 00 Praha 1, (do 31. srpna 2006)
a
Jungmannova 29, Praha 1 (od 11. září 2006)
tel: 236 002 096,
fax: 236 007 026, E
e-mail: okpsek@cityofprague.cz

(27.07.2006) ZDROJ: HMP
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.