Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MEDIA PLUS: Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl

Cílem programu je podporovat spolupráci mezi televizními stanicemi na jedné straně a nezávislými evropskými distributory a producenty na straně druhé, a napomáhat tak oběhu evropských televizních programů z produkce nezávislých společností, a to uvnitř i vně Společenství. Termín podání žádostí je 17. února 2006.

MEDIA PLUS: Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl
Termín: 17.2. 2006


1. Cíle a popis
Cílem programu je podporovat spolupráci mezi televizními stanicemi na jedné straně a nezávislými evropskými distributory a producenty na straně druhé, a napomáhat tak oběhu evropských televizních programů z produkce nezávislých společností, a to uvnitř i vně Společenství.

2. Způsobilí žadatelé
Tato výzva je určena evropským společnostem, jejichž činnost přispívá k dosažení výše uvedených cílů, zejména nezávislým produkčním společnostem zaměřujícím se na televizní tvorbu.


Žádající společnosti musejí být zřízeny v jedné z následujících zemí:
— 25 členských zemí Evropské unie
— Země, které jsou členy ESVO
— Kandidátská země na členství v EU: Bulharsko

3. Rozpočet a délka trvání projektů
Minimální rozpočet na rok 2005 je 12 mil. EUR.
Maximální finanční příspěvek, který lze poskytnout, je 500 000 EUR na jedno dílo. Poskytnutý finanční příspěvek nesmí v žádném případě přesáhnout u hraných a animovaných filmů 12,5 % výrobního rozpočtu, který producent předloží, a u dokumentárních filmů 20 % výrobního rozpočtu.
Maximální délka trvání projektů je 37 nebo 49 (v případě seriálů a animovaných filmů) měsíců.


Další informace:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html

(13.01.2006) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.