Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Město Praha vyhlásilo výzvu v operačním programu Praha Konkurenceschopnost

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 13. 1. 2009 2. Výzvu k předkládání projektů v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK). V rámci této výzvy je k dispozici 2 280 000 000 Kč. Pro oblast kultury je zajímavá zejména prioritní osa číslo 3 Inovace a podnikání, v níž se rozdělí podpora pro malé a střední podniky, pokud se zástupci kulturních a kreativních průmyslů zabývají výzkumem například v oblasti technologií či spolupracují s výzkumnými insitucemi na vývoji aplikací výsledků výzkumu pak mohou požádat o podporu v rámci téže prioritní osy opatření 3.1. Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Uzávěrka pro předkládání projektů je 5 a 27. března 2009.
Způsob podání žádosti
Žádost o finanční podporu projektu z OPPK musí být vyplněna v předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit7+ a doložena originály nebo ověřenými kopiemi všech povinných příloh uvedených v Projektové příručce. Elektronickou žádost Benefit možno vyplnit na www.eu-zadost.cz.
 
V případě dotazů  volejte na tel. 236002537 nebo pište na martin.skreta@cityofprague.cz.
(16.01.2009) ZDROJ: Město Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.