Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Ministerstvo zahraničních věcí ČR výběrové řízení pro neziskovky

Ministerstvo zahraničí vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2010. Pro oblast kultury může být relevantní například oblast optimalizace aktivit přispívajících k pozitivnímu obrazu ČR v zahraničí. Uzávěrka pro podávání žádostí je 8. března 2010.

Ministerstvo zahraničí České republiky vyhlašuje

V rámci programu státní dotační politiky a v souladu s § 7 odst. d), f), g), j), zákona č. 218/2000 Sb. dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracovištěna projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2010.

MZV ČR má zájem o návrhy projektů v následujících oblastech


    * pořádání konferencí, seminářů, vydávání publikací k prezentaci prioritních témat české  zahraniční politiky na pozadí aktuálních událostí a trendů,
    * podpora účasti fyzických či právnických osob na konferencích či seminářích v zahraničí za účelem prezentace postojů  ČR v prioritních oblastech české zahraniční politiky.

Návrhy lze podávat do 8. 3. 2010 do 12.00 hodin. Výsledky budou zveřejněny 23. 3. 2010 na webových stránkách www.mzv.cz/granty

Přílohy:

Prioritní témata zahraniční politiky 

Vzorová osnova projektového dokumentu

Další přílohy na 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/dotacni_vyberove_rizeni_pro_nevladni_a.html

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.