Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MK - podpora integrace cizinců žijících v ČR

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo konkurz na projekty zaměřené na podporu a prezentaci kulturních, náboženských či nábožensko-kulturních aktivit cizinců a na podporu vytváření reálného  mediálního obrazu o vztazích mezi kulturně a nábožensky odlišnými komunitami. Granty jsou určeny na podporu veřejně prospěšných projektů výrazně přispívajících k šíření kulturních hodnot, ochraně lidských práv , rozvoji demokracie a humanismu, k toleranci a harmonickému soužití v multikulturní společnosti. Přihlášky do konkurzu přijímá ministerstvo nejpozději do 15. března 2004.
Všechny podrobnosti najdete na:
http://www.mkcr.cz/article.php?id=941  Konkurz na podporu integrace cizinců.
(26.02.2004)
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.