Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MK zahraniční odbor - granty 2006

Ministerstvo kultury ČR prodloužilo termín přijímání žádostí o podporu kulturních aktivit zaměřených na mezinárodní spolupráci s výjimkou mezinárodních knižních veletrhů, mezinárodních filmových festivalů a prodejních výstav a veletrhů. Původní termín 15. listopadu 2005  byl podle informací pracovníků zahraničního odboru posunut na 30. listopadu 2005, vzhledem k pozdnímu zveřejnění grantového dotačního programu.

Granty na podporu kulturních aktivit organizovaných 
ve spolupráci se zahraničími partnery v roce 2006

Granty jsou určeny pro organizátory vysílaných nebo přijímaných kulturních aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s výjimkou mezinárodních knižních veletrhů, mezinárodních filmových festivalů a prodejních výstav a veletrhů. Z grantových okruhů 1. a 2. jsou vyloučeny příspěvkové organizace Ministerstva kultury.


Grantové řízení je rozděleno do čtyř okruhů.
1. Projekty vysílané do zahraničí.
2. Projekty přijímané ze zahraničí.
3. Projekty organizované společně subjekty ze zemí Visegrádu.
4. Projekty podporované z programu EU Culture 2000.

Více informací, včetně formulářů žádostí najdete na stránkách ministerstva kultury v rubrice Kultura/Granty a programy/Granty a řízení na straně:

http://www.mkcr.cz/article.php?id=51

Informace o ostatních grantech a programech, které jsou v současné době v řízení ministerstva kultury najdete na stránkách www.mkcr.cz v rubrikách věnovaných grantům a programům příslušných odborů.

(22.11.2005)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.