Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MKČR: Dotace na vydávání knih

Ministerstvo kultury ČR,  samostatné odd. literatury a knihoven,  vyhlašuje 2. výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury a to na vydávání neperiodických publikací ,knih. K rozdělení bude 3. 900 tisíc korun. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. dubna 2012.
Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury), cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných a nekomerčně zaměřených projektů. Dotace je určena především na pokrytí úhrady autorských práv, licenčních poplatků, překladatelských, výtvarných honorářů a výrobních nákladů.
 
Grantové okruhy:
1. Podpora vydávání české literatury (jednoletý a dvouletý grant) umělecká díla původní české literatury a literatur národnostních menšin v tištěné podobě
2. Podpora vydávání původních i překladových děl literární vědy a souvisejících oborů  (jednoletý i víceletý grant)
3. Podpora vydávání debutů české umělecké literatury (jednoletý grant)
4. Podpora vydávání překladové literatury (jednoletý a víceletý grant) překlady umělecké literatury
5. Podpora vydávání literárních děl s velmi náročnou ediční a redakční přípravou (víceletý grant)
6. Podpora vydávání původní české ilustrované literatury pro děti a mládež (jednoletý a dvouletý grant)
7. Podpora vydávání uměleckých děl v podobě textově obrazové / komiksy (jednoletý a dvouletý grant)

Upozornění:
Jednorázová podpora celých edicí, spisů apod. není možná, dotovat lze pouze jednotlivé tituly. Nelze žádat o dotaci na titul, který již v uplynulém roce (v uplynulých letech) dotačním řízením prošel.

kontaktní osoba: Bohumil Fišer
Ministerstvo kultury, samostatné oddělení literatury a knihoven
tel. 257 085 220, e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz
 
Termín uzávěrky: 30. dubna 2012
 
Související dokumenty: 
 
Vyhlášení výběrového dotačního řízení

Formulář


(03.04.2012) ZDROJ: MKČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.