Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MKČR výběrové řízení v oblasti projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla

Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury). Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. listopadu 2008.
Dotace MK jsou určeny na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů
• tance
• pohybového divadla
• nonverbálního divadla
• interdisciplinárního charakteru s významným podílem taneční či pohybové složky

Kontaktní osoba:
Divadlo, tanec: MgA. Nataša Zichová, e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz , tel: 257 085 213


Příslušné formuláře ke stažení na stránce http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1371


Uzávěrka příjmu žádostí je 30. 11. 2008

(26.10.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.