Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MKČR výběrové řízení 2009 na vydávání neperiodických publikací

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2009 na podporu vydávání neperiodických publikací. Cílem výběrového řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Řízení je určeno pro fyzické i právnické osoby. Tři z pěti opdporovaných oblastí umožňují podání dvouletého grantu. Oblast podpory a vydávání literární děl s velmi náročnou ediční a redakční přípravou umožňuje předkládání žádostí na období 3 let. dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných a nekomerčně zaměřených projektů. Dotace je určena především na uhrazení autorských honorářů a na pokrytí autorských práv a výrobních nákladů. Termín uzávěrky je 5. 12. 2008.

1. Podpora vydávání české literatury (dvouletý grant)
• umělecká díla původní české literatury a literatur národnostních menšin v tištěné podobě i v podobě zvukové, zvukově obrazové i textově obrazové (komiksy)
• díla literární vědy a souvisejících oborů

2. Podpora vydávání debutů české literatury

3. Podpora vydávání překladové literatury (dvouletý grant)
• překlady umělecké literatury
• překlady děl literární vědy a souvisejících oborů

4. Podpora vydávání literární děl s velmi náročnou ediční a redakční přípravou
vydávání sebraných spisů, především jejich kritických vydání a náročných edicí (dvou - tříletý grant)


5. Podpora vydávání původní české ilustrované literatury pro děti a mládež
(dvouletý grant)

Kontaktní osoba:

Bohumil Fišer bohumil.fiser@mkcr.cz

Odbor umění a knihoven, Maltézské nám. l, 118 11 Praha l
Tel:257 085 220

přihláška

(16.10.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.