Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MKČR výběrové řízení 2009 pro oblast kinematografie a médií

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2009 v oblasti kinematografie a médií. Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií vyplývají z usnesení vlády ČR č. 631/2007, jímž vláda schvaluje hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 15. prosince 2008.

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:

1. Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií.
Dotace je určena organizátorům festivalů, přehlídek a výstav veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci mediální a audiovizuální tvorby.

2. Semináře, workshopy
Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.

3. Odborná periodika a neperiodické publikace

Dotace je určena vydavatelům periodických i neperiodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti

4. Dětská mediální a audiovizuální tvorba, výchova dětí a mládeže v oblasti audiovizuální kultury a vzdělávání pedagogů v oblasti médií a audiovizuálním sektoru
Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na mediální tvorbu dětí a mládeže, jejich výchovu k mediální kultuře a na vzdělávání pedagogů v této oblasti.


5. Projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí
Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou audiovizuální tvorbu v zahraničí

6. Projekty zabývající se ochranou práv duševního vlastnictví a bojem proti pirátství
Dotace je určena na podporu propagace a pořádání vzdělávacích a prezentačních akcí v oblasti práv duševního vlastnictví a ochrany práv k audiovizuálním dílům, záznamům a TV vysílání.

7. Zpřístupňování kulturního dědictví
Dotace je určena na rozvoj projektů zabývajících se z koncepčního hlediska digitalizací a katalogizací filmového dědictví.

8. Projekty zaměřené na prezentaci České republiky v oblasti kinematografie a médii v souvislosti s předsednictvím v Radě EU

Dotace je určena na podporu prezentace české kinematografie ( výstavy, projekce, publikace) v ČR i v zahraničí

Otázky v souvislosti s výběrovým řízením v oblastí kinematografie a médií zasílejte na adresu lenka.valisova@mkcr.cz

(18.11.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.