Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Odbor regionální a národnostní kultury MKČR vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2009

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na rok 2009 v oblastech podpora tradiční lidové kultury, podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR, podpora integrace příslušníků romské komunity, popora regionálních kulturních tradic a další. Každá oblast podpory má specifickou uzávěrku pro předkládání projektů.
Podpora tradiční lidové kultury v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: 18. listopadu 2008 určení: A. právnické a fyzické osoby regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady kontakt: Mgr. Květoslava Gabrielová, tel. 257085269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz (kategorie A), Mgr. Věra Skopová, tel. 257085258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz (kategorie B),

Podpora zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: 18. listopadu 2008 určení: právnické a fyzické osoby kontakt: PhDr. Václav Appl, tel. 257085265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: 28. listopadu 2008 určení: právnické a fyzické osoby kontakt: PhDr. Václav Appl, tel. 257085265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: 28. listopadu 2008 určení: právnické a fyzické osoby kontakt: Mgr. Iva Matějková, tel. 257085409, e-mail: iva.matejkova@mkcr.cz

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: 30. listopadu 2008 určení: právnické a fyzické osoby kontakt: Ivana Vozková, tel. 257085259, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz

Podpora integrace příslušníků romské komunity v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: 3. prosince 2008 určení: právnické osoby kontakt: Mgr. Květoslava Gabrielová, tel. 257085269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: 30. dubna 2009 určení: právnické a fyzické osoby kontakt: PhDr. Václav Drašnar, tel. 257085470, e-mail: vaclav.drasnar@mkcr.cz

Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2009 uzávěrka pro předložení projektů: I. termín - 30. dubna 2009 II. termín - 31. srpna 2009 určení: právnické a fyzické osoby kontakt: Mgr. Michal Nádvorník, tel. 257085292, e-mail: michal.nadvornik@mkcr.cz

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury uzávěrka pro předložení projektů: 31. května 2009 určení: fyzické osoby, s výjimkou studentů středních vyšších a vysokých škol; studijní stipendium je určeno pouze pro žadatele do 35 let věku kontakt: Mgr. Věra Skopová, tel. 257085258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz
Texty vyhlášení, včetně podmínek a formuláře, na němž se projekty předkládají, lze získat prostřednictvím internetu, ze stránek MK, adresa http://www.mkcr.cz
Lze je též vyžádat písemně či telefonicky, případně si je též osobně vyzvednout :

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana.
(01.10.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.