Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Podpora aktivního evropského občanství - setkávání občanů

Účelem výzvy k předkládání návrhů je podpořit setkávání občanů v rámci twinningových partnerství měst, která by měla zvýšit povědomí o Evropské unii a posílit angažovanost ve prospěch evropské integrace; sblížit občany Evropské unie a podpořit jejich pocit sounáležitosti v Evropě; umožnit občanům aktivní účast v dialogu o budování a budoucnosti Evropské unie; vytvořit nové a posílit stávající svazky a sítě mezi obcemi Evropské unie a jiných zemí účastnících se na programu. Termín předložení projektů 15. listopadu 2005.

Podpora aktivního evropského občanství - Podpora činností twinningových partnerských měst setkávání občanů 2006

Termín: 15.11. 2005

1. CÍLE A POPIS

Účelem výzvy k předkládání návrhů je podpořit setkávání občanů v rámci twinningových partnerství měst, která by měla:
— zvýšit povědomí o Evropské unii a posílit angažovanost ve prospěch evropské integrace
— sblížit občany Evropské unie a podpořit jejich pocit sounáležitosti v Evropě
— umožnit občanům aktivní účast v dialogu o budování a budoucnosti Evropské unie
— vytvořit nové a posílit stávající svazky a sítě mezi obcemi Evropské unie a jiných zemí účastnících se na programu.

Setkávání občanů by mělo zahrnovat tyto tři aspekty:
1. Angažovanost ve prospěch Evropské integrace
Setkávání občanů by měla posílit angažovanost účastníků ve prospěch Evropské integrace.
2. Přátelství v Evropě
Setkávání by měla podporovat vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi z partnerských měst.
3. Aktivní účast
Setkávání občanů by měla být pokusem o aktivní účast občanů, proto by měla být založena na široké místní účasti a na aktivním zapojení účastníků ve všech činnostech.

2. ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

Za způsobilého žadatele se považuje obec, ve které se pořádají setkání, nebo její twinningová uskupení nebo výbor mající právní postavení (právnická osoba).
Žadatelé musí být usazeni v jedné z těchto zemí:
— 25 členských států Evropské unie (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko);
— Bulharsko a Rumunsko.

3. ROZPOČET A DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů se odhaduje na 7,5 milionů EUR.
Granty se vypočítávají z paušálních sazeb. Výše grantů se bude pohybovat v rozmezí mezi 2 000 EUR a 20 000 EUR.
Veškeré činnosti musí být zahájeny v období mezi 15. březnem a 31. prosincem 2006. Maximální doba trvání setkání je 21 dní.

4. LHŮTY

První fáze: do 15. listopadu 2005 pro činnosti zahájené mezi 15. březnem a 31. květnem 2006;
Druhá fáze: do 1. února 2006 pro činnosti zahájené mezi 1. červnem a 31. červencem 2006;
Třetí fáze: do 3. dubna 2006 pro činnosti zahájené mezi 1. srpnem a 30. zářím 2006;
Čtvrtá fáze: do 1. června 2006 pro činnosti zahájené mezi 1. říjnem a 31. prosincem 2006.

Informace o programu najdete na stránkách DG Education and Culture.

Více informací:

europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

(03.10.2005) ZDROJ: Evropská brána
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.