Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Program MEDA: kulturní aktivity v Egyptě - výzva 2006

Delegace Evropské komise v Egyptské arabské republice (EAR) vydala výzvu v rámci programu MEDA - kulturní aktivity v EAR v roce 2006. Podporováno je široké spektrum kulturních aktivit jako např. performance, festivaly, setkání, výstavy, soutěže, koncerty, workshopy, překlady, publikace, konference atd. Termín uzávěrky je 1. října 2006 ve 12.00 egyptského času.

Program MEDA - kulturní aktivity v Egyptě - výzva 2006

Způsobilými žadateli jsou neziskové organizace (samospráva atd.) sídlící v jednom z členských států EU nebo v Egyptě; organizace je přímo zodpovědná za projekt a může prokázat, že její dosavadní aktivity se odehrávaly i na území EAR. Aktivity projektu se musí uskutečnit na území EAR.

Výše grantu se pohybuje v rozmezí 10 000-40 000 eur a musí tvořit 25-80 % celkového rozpočtu.

Termín uzávěrky je 1. října 2006 ve 12.00 egyptského času.

Blíže viz www.eu-delegation.org.eg/en/Cultural_Activities.asp

Kontakt:
Delegation of the European Commission in Egypt
37 Gamaet El Dowal El Arabeya St. (El Fouad Office Bldg., 11th floor - Documentation Centre), Mohandessin, Giza,
Cairo
Egypt
t +20/2/74 94 680, 
f +20/2/74 95 363,
e-mail: delegation-egypt-mcc@ec.europa.eu

(08.09.2006) ZDROJ: Institut umění
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.