Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Projekt Česká knihovna podpora nákupu nekomerčních titulů

Moravská zemská knihovna vyhlašuje na základě pověření Ministerstva kultury projekt Česká knihovna 2009. Projekt je směřován k podpoře nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Uzávěrka pro knihovny bude v květnu 2009. Uzávěrka pro nakladatele je 6. února 2009.
  • cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, veřejným profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), včetně knihoven filozofických a pedagogických fakult vysokých škol a zároveň i vydavatelům české literatury
  • tento veřejně prospěšný projekt by měl podpořit odbyt nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, eventuálně ilustrované tvorby pro děti a mládež a děl literární vědy a kritiky a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru
 Moravská zemská knihovna v Brně
 Technické ústředí knihoven
 Solniční 12, 601 74 Brno

 Kontaktní osoba: Dagmar Perstická,
 tel.541 646 301, e-mail: tuk@mzk.cz

Projekt Česká knihovna - informace pro vydavatele

Podmínky a způsob spolupráce na projektu
    •     Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech. První je určeno pro nakladatele. Ti nabídnou Moravské zemské knihovně v Brně (dále jen MZK) seznam přihlášené knižní produkce let 2008 a 2009 (nekomerční tituly uměleckých děl české literatury, ilustrované tvorby pro děti a mládež a děl literární vědy a kritiky).
    •     Odborné kolegium doporučí k nákupu vybrané tituly. Z tohoto seznamu si knihovny objednají počet titulů limitovaný výší poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu OUK MK. MZK uzavře s nakladateli dohodu o podmínkách prodeje výtisků titulů vybraných ve výběrovém řízení.
    •     Nakladatelé ihned po vydání zařazených publikací zajistí na vlastní náklady expedici titulů za velkoobchodní ceny do Technického ústředí knihoven (Solniční 12, 601 74 Brno, tel. 541 646 301. e-mail: tuk@mzk.cz), oddělení MZK, které bude průběžně zabezpečovat distribuci příjemcům dotace (knihovnám).

    1    Pokud nedojde k vydání zařazeného titulu, informuje o tom nakladatel ihned Technické ústředí knihoven. Vydavatel tento titul nemůže nahradit           jiným libovolným titulem ze své produkce.
    2     Tituly musí být dodány objednavateli, tj. Technickému ústředí knihoven do konce roku 2009, poté objednávka pozbývá platnosti.
    3    U vícedílných titulů je nutné uvést, o který díl se jedná, zejména tehdy, když je přihlášen až např. druhý a další díly, přičemž 1. díl již vyšel           před několika lety, a zda byly předcházející díly zařazeny do České knihovny.
    4     Při stanovení velkoobchodní ceny pro knihovny je třeba si uvědomit, že tuto cenu při fakturaci již nelze překročit.
    5     Vydavatel musí rezervovat pro potřeby projektu Česká knihovna přihlášený počet výtisků.
   6     Včas neohlášené nesplnění závazků vydavatele a opakované či výrazné porušování stanovených zásad je důvodem k vyřazení jeho žádosti z               výběrového řízení v dalších letech!
další informace naleznete na http://www.mzk.cz/cesknih/ 
(16.01.2009) ZDROJ: Moravská zemská knihovna
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.