Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Výběrové řízení ministerstva kultury v oblasti literatury na rok 2011

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury (periodika, sborníky, akce) a neperiodické publikace na rok 2011. Uzávěrka pro předkládání projektů akcí je 1. října 2010 , projekty  periodik,  sborníků stejně jako neperiodických publikací je možné předkládat do 1. listopadu 2010. 

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury (periodika, sborníky, akce) na rok 2011. Uzávěrka: 1. říjen (akce), 1. listopad (periodika a sborníky).
Soubory ke stažení

    * Žádost o dotaci 2011 – časopisy, sborníky, akce
      (typ: doc, velikost: 345 kB)

Kontaktní osoba:
Mgr. Radim Kopáč
Ministerstvo kultury ČR
Odbor umění a knihoven
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T: 257 085 221
E: radim.kopac@mkcr.cz

 

Vydávání neperiodických publikací – vyhlášení dotačního řízení na rok 2011

Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury) a jeho cílem je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných a nekomerčně zaměřených projektů. Dotace je určena především na uhrazení autorských honorářů a na pokrytí autorských práv a výrobních nákladů.

Grantové okruhy

   1. Podpora vydávání české literatury (jednoletý a víceletý grant)
      umělecká díla původní české literatury a literatur národnostních menšin v tištěné podobě i v podobě textově obrazové / komiksy
      díla literární vědy a souvisejících oborů
   2. Podpora vydávání debutů české literatury (jednoletý grant)
   3. Podpora vydávání překladové literatury (jednoletý a víceletý grant)
      překlady umělecké literatury
      překlady děl literární vědy a souvisejících oborů
   4. Podpora vydávání literární děl s velmi náročnou ediční a redakční přípravou
      vydávání sebraných spisů, především jejich kritických vydání a náročných edicí (i víceletý grant)
   5. Podpora vydávání původní české ilustrované literatury pro děti a mládež
      (jednoletý i dvouletý grant)

Upozornění: Jednorázová podpora celých edicí, spisů apod. není možná, dotovat lze pouze jednotlivé tituly.
Termín uzávěrky: 1. listopad 2010
Soubory ke stažení

    * Kompletní text vyhlášení včetně formuláře žádosti
      (typ: doc, velikost: 213 kB)


Kontaktní osoba:
Bohumil Fišer
Ministerstvo kultury ČR
Odbor umění a knihoven
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

tel. 257 085 220, e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz

(23.08.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.