Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Město Praha - granty v oblasti kultury a umění pro rok 2011

Hlavní město Praha vyhlašuje granty v oblasti kultury a umění pro rok 2011. Granty budou udělovány v kategoriích víceletých grantů pro léta 2012 - 2015 a jednoleté granty na projektové financování celoroční činnosti či uměleckých projektů v roce 2011. Žádosti je možné předkládat v oborech divadla, hudby, tance a nonverbálního umění, výtvarného umění, fotografie, nových médií, literatury (vyjma periodického tisku s nadregionální a celostátní působností), audiovizuálního umění (film, video). Termín uzávěrky pro přijímání žádostí je 8. září 2010. 
Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2011

Hlavní Město Praha usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1025 ze dne 15. 6. 2010 vyhlašuje granty Hlavího Města Prahy v oblasti kultury a umění:

Granty jsou udělovány v následujících skupinách:

A. Víceleté granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů/akcí pro léta 2012 - 2015, max. 4letý grant (formulář A)

a) v objektech ve vlastnictví HMP

b) v ostatních objektech
B. Jednoleté granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivé umělecké projekty realizované v roce 2011

a) žádosti nad 200 000,-Kč (formulář B1)

b) žádosti do 200 000,- Kč (formulář B2)

Do této skupiny patří i žádosti začínajících umělců, významné projekty jednorázového charakteru, zahraniční reprezentace hl.m. Prahy a mezinárodní projekty konané na území hlavního města.

Žádosti jsou přijímány v rámci následujících oborů:

a) divadlo
b) hudba
c) tanec a nonverbální umění
d) výtvarné umění, fotografie a nová média
e) literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)
f) audiovizuální umění (film a video)
g) ostatní

Termín uzávěrky pro přijímání víceletých žádostí na podporu projektů realizovaných v období mezi 1.1.2012 do 31.12. 2015 a pro přijímání jednoletých žádostí na podporu projektů realizovaných od 1.1.2011 do 31.12. 2011 je 8. září 2010 do 18.00 hod.

V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum doručení MHMP.

Kontaktní místo grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, 110 01 Praha 1, Jungmannova 29/34.

Informace o grantovém řízení i formuláře obsahující tyto zásady pro poskytování víceletých grantů jsou k dispozici:


1. v Informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

2. na odboru služeb veřejnosti Škodův palác - přízemí, Jungmannova 29, Praha 1

3. na internetové stránce www.magistrat.praha-mesto.cz

4. na internetové stránce http://www.praha.eu/jnp/cz/home/dotace/dotace_a_granty/oblasti/kultura/index.html

5. na internetové stránce http://kultura.praha-mesto.cz/GRANTY/Granty-2011


ZÁSADY pro poskytování JEDNOLETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2011 (.doc)

FORMULÁŘ B1 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou nad 200 000 Kč

FORMULÁŘ B2 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou do 200 000 Kč

Vzorová smlouva


ZÁSADY pro poskytování VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012 - 2015 (.doc)

FORMULÁŘ  A - žádost

Vzorová smlouva
(29.06.2010) ZDROJ: Hlavní město Praha
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.