Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Vyhlášení grantů pražského Magistrátu na rok 2008

Dne 6. 11. schválila Rada hlavního města Prahy granty na rok 2008 a to usnesením číslo 1676. Granty budou dle nového systému, vycházejícího z předpokladu, že "..  umělecká kvalita není přímo parametricky změřitelná" (radní  pro kulturu Richter),  členěny do 4 základních skupin: 1. skupina - dotace na vstupenku; 2. skupina - podpora umělecké činnosti subjektů, projektů prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů mezinárodní spolupráce a projektů neprofesionálního umění ; 3. skupina - podpora studentů uměleckých škol, mladých a začínajících umělců, uměleckých souborů dětí a mládeže; 4. skupina - víceleté (maximálně 4 leté) granty. Uzávěrka výběrového řízení je dne 7. 12. 2007. Každý subjekt je oprávněn předkládat žádost ve všech čtyřech skupinách. Nastavením nového systému grantů v hlavním městě Praze došlo ke změnám také ve stávající Koncepci kulturní politiky hlavního města Prahy. Do 20. 11. mají být navržení i noví členové Komise Rady HMP pro udílení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění.

Charakteristiky jednotlivých kategorií grantů, v nichž je dle nového systému možno předkládat žádosti o podporu v oblati kultury:

1. skupina – dotace na vstupenku – 25 % z celkově poskytované částky půjde na „dotace na vstupenku“ (příspěvku na provoz – „provozní grant“). Dotace na vstupenku je podmíněna pouze Akreditací žadatele za podmínek dále stanovených. Dotace se vypočítá jako podíl celkových tržeb a průměrné ceny za vstupenku žadatele. Přičemž minimální průměrná cena vstupenky nesmí být nižší než 150 Kč.
2. skupina – podpora umělecké činnosti subjektů, projektů prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů mezinárodní spolupráce a projektů neprofesionálního umění – 25 % z celkově poskytované částky bude rozděleno na základě posouzení umělecké hodnoty činnosti subjektu.
3. skupina – podpora studentů uměleckých škol, mladých a začínajících umělců, uměleckých souborů dětí a mládeže – 20 % z celkově poskytované částky pro mladé umělce, kteří jsou hlavními nositeli alternativních proudů v kultuře.
4. skupina – víceleté granty (maximálně 4leté) – 30 % z celkově poskytované částky půjde na víceleté granty.

Částka na čtyřleté granty pro rok 2008 vychází z již schválených grantů v minulém období a představuje 68 mil. Kč. Z tohoto důvodu může dojít v roce 2008 po schválení celkové výše příspěvku na kulturu k úpravě procentuálních poměrů mezi jednotlivými skupinami

Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2008

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.