Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Vznik a rozvoj klastrů druhá výzva

Prodloužený termín druhé výzvy pro zpracování projektů na podporu vzniku a rozvoje klastrů, které zvyšují konkurenceschopnost České republiky, podílí se na tvorbě příznivého podnikatelského prostředí a zlepšují podmínky pro rozvoj inovací a konkurenčních výhod vyhlásilo ministerstvo obchodu a průmyslu. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který administruje agentura CzechInvest Spolupráce – Klastry, ze kterého mohou žadatelé a to i z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, získat dotaci až 60 milionů korun. Rozděleno celkem bude 500 milionů korun. Registrační žádosti budou přijímány od 20. ledna do 30. března 2012 a od 1. dubna 2012 do 29. června 2012 budou moct žadatelé posílat plné žádosti o dotaci.
Najděte si partnera ke spolupráci. Hlavní problém malých firem totiž není jejich velikost, ale jejich izolovanost! Spojte se s dalšími firmami v oboru a řešte stejné problémy společně! Nebuďte pouze konkurenty, ale staňte se v určitých oblastech také partnery!

Program Spolupráce Klastry a spojení s dalšími subjekty z odvětví formou klastru nabízí všem možnost získat cenné zkušenosti a znalosti. Díky vzájemné spolupráci a účasti na společných projektech tak umožňuje zlepšit vzájemné vazby a nastolit dlouhodobé všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol, výzkumných ústavů, krajských samospráv a dalších institucí v regionu.

Právě pro vás, kteří chcete spolupracovat s ostatními firmami v odvětví a jste již blízko založení klastrového uskupení, jsou určeny finance z programu Spolupráce - Klastry. Dne 20.1.2012 je vyhlášeno prodloužení druhé Výzvy programu Spolupráce – Klastry s alokací 500 mil. Kč, do které se mohou přihlásit nově vzniklé klastry, již ustanovené klastry, které využily pro svůj rozvoj dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 či Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 či klastry, které dosud žádnou veřejnou podporu ze zdrojů OPPP/OPPI nečerpaly.

V rámci druhé Výzvy programu Spolupráce Klastry - prodloužení je podpora směřována na rozvoj klastru a zejména pak na společné výzkumně-vývojové aktivity klastru. Žadatel může obdržet podporu až do výše 60 % skutečně vzniklých nákladů. Další informace jsou uvedeny ve Výzvě k programu.

TERMÍNY: 
         Příjem registračních žádostí: 20.1.2012 – 30.3.2012

                       Příjem plných žádostí: 1.4.2012 – 29.6.2012

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: klastry@czechinvest.org.
 
Další informace na stránce
(25.01.2012) ZDROJ: Czech Invest
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.