Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Program podpory filmového průmyslu - spuštěn

Evropská komise schválila Program podpory filmového průmyslu. Účelem Programu je podpora filmové produkce v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v evropském a světovém měřítku zároveň  je dodatečným zdrojem financování české národní kinematografie. Již nyní  mohou žadatelé zasílat písemné Žádosti o podporu podle Programu na podatelnu Ministerstva kultury. MK zároveň upozorňuje na možnost využití Dodatku k Programu, který schválila vláda 3. května 2010. Cílem tohoto Dodatku bylo motivovat potencionální žadatele k realizaci audiovizuálních děl na území České republiky ještě před rozhodnutím EK. Nyní jim sice nevzniká žádné automatické právo na udělení dotace podle Programu, ale umožňuje, aby uznatelné náklady projektu byly považovány za uznatelné již od 1. 1. 2010 za předpokladu, že projekt projde kulturním testem a bude splňovat veškeré požadavky programu. Podporu v režimu Dodatku k Programu stanovuje Ministerstvo kultury konec lhůty, ve které lze postupovat podle Dodatku k Programu, na 7. červenec 2010, 16:00.
Evropská komise schválila Program podpory filmového průmyslu, její rozhodnutí bylo doručeno zastoupení ČR v Bruselu v pátek 18. června 2010 v odpoledních hodinách. Již nyní proto mohou žadatelé zasílat písemné Žádosti o podporu podle Programu na podatelnu Ministerstva kultury.

Zavedením pobídek filmovému průmyslu nejen v okolních členských státech Evropské unie ztratila Česká republika své, po dlouhou dobu výsadní, postavení na seznamu cílových zemí pro zahraniční filmové produkce. Alarmující stav filmového průmyslu vyžadoval urychlené řešení této situace. Ministerstvo kultury proto navrhlo řešení prostřednictvím Programu podpory filmového průmyslu.

Účelem Programu je podpora filmové produkce v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v evropském a světovém měřítku. Program je také dodatečným zdrojem financování české národní kinematografie. Nepřímo je Program zaměřen na regionální rozvoj a podporu malých a středních podniků, drobných živnostníků a profesí s vysokou přidanou hodnotou. Přispívá k podpoře rozvoje řemesel, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a nepřímo i k propagaci České republiky v zahraničí.

 

Program garantuje, že nedojde k vyplacení podpory ve výši 20% uznatelných nákladů dříve, než „investor – producent“ na území ČR proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží a následně provede audit těchto vynaložených prostředků. Žádosti se zpracovávají dle data doručení. Tento systém motivuje producenty, aby žádosti podávali včas, a tedy ve svém důsledku usnadňuje plánování výdajů poskytovatele. Nejvýznamnějším rysem této podpory je, že se peníze vyplácejí až po dokončení projektu (tedy až po vynaložení prostředků na území ČR).

 

MK zároveň upozorňuje na možnost využití Dodatku k Programu, který schválila vláda 3. května. Cílem tohoto Dodatku bylo motivovat potencionální žadatele k realizaci audiovizuálních děl na území České republiky ještě před rozhodnutím EK. Nyní jim sice nevzniká žádné automatické právo na udělení dotace podle Programu, ale umožňuje, aby uznatelné náklady projektu byly považovány za uznatelné již od 1. 1. 2010, a to pouze za předpokladu, že projekt projde kulturním testem a bude splňovat veškeré požadavky programu.

 

Žadatel si musí podat Žádost o registraci Projektu nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém Evropská komise rozhodla o souladu Programu s právem EU. S ohledem na státní svátky ve dnech 5. a 6. července 2010 a na zachování právní jistoty žadatelů o podporu v režimu Dodatku k Programu stanovuje Ministerstvo kultury konec lhůty, ve které lze postupovat podle Dodatku k Programu, na 7. červenec 2010, 16:00.

Zájemci o podporu mohou získat další informace na webových stránkách věnovaných Programu: www.ppfp.cz.
(23.06.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.