Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. - konkurz na tvůrčí pobyty v New Yorku

New York, USA
CSU Praha vyhlašuje, stejně jako v minulých letech, konkurz na tvůrčí pobyty v International Study and Curatorial Program, New York City (ISCP, N.Y.C.). Cílem pobytu v ISCP je umožnit začínajícímu kurátorovi současného umění seznámit se s galerijním provozem v New Yorku a navázat odborné a osobní kontakty důležité pro jeho další profesionální činnost. Uzávěrka přijímání přihlášek je do 20. února. 2007.

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. -  konkurz na tvůrčí pobyty v ISCP N.Y.

CSU Praha vyhlašuje, stejně jako v minulých letech, konkurz na tvůrčí pobyty v International Study and Curatorial Program, New York City (ISCP, N.Y.C.), 323West 39th Street, New York, NY 10018  -  www.iscp-nyc.org


• Tříměsíční pobyt jednoho umělce se uskuteční od června do srpna 2007.
Umělec vybraný grantovou komisí NSU Praha má pobyt plně finančně zajištěn: cestovné $800, ubytování $2,400, stipendium $3,600, materiál $500, pojištění $250

Pobyt v uměleckém centru ISCP má pomoci mladému českému umělci získat zkušenosti s mezinárodní uměleckou scénou, s tvůrčími postoji umělců z jiných zemí a jiných kultur a s uměleckým provozem v New Yorku. 

• Dvou až tříměsíční pobyt jednoho kurátora se uskuteční od prosince 2007 do ledna, popřípadě února 2008 (definitivní termín závisí na udělení či neudělení grantů MK ČR a Hl. m. Prahy). Finanční zajištění pobytu kurátora je stejné jako v případě umělce, jen příspěvek na materiál činí jen $150.

Cílem pobytu kurátora v ISCP je umožnit začínajícímu kurátorovi současného umění seznámit se s galerijním provozem v New Yorku a navázat odborné a osobní kontakty důležité pro jeho další profesionální činnost. Pobyt není zaměřen na studijní a badatelské projekty.


Žádosti obsahující profesní životopis a krátké zdůvodnění žádosti zasílejte na adresu: Centrum pro současné umění Praha, o.p.s., Jelení 9, 118 00 Praha 1

Uzávěrka přijímání přihlášek je 20. 2. 2007.

(09.03.2007) ZDROJ: CSU
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.