Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Evropská kulturní nadace: granty pro umělecké organizace a umělce

Evropská kulturní nadace vyhlašuje grantové  řízení na podporu uměleckých organizací a individuálních umělců. Podpora bude udělena uměleckým projektům, které pracují s tématem diverzity v evropském kontextu. Projekty budou hodnoceny dle jejich umělecké hodnoty. Hlavními výběrovými kritérii je umělecká výlučnost projektu a evropský rozměr projektu. Žádosti mohou předkládat jak umělecké organizace tak umělci samostatně. Uzávěrka výběrového řízení je 1. září 2008. Průměrná výše grantu se pohybuje od 15. 000 - do 25.000 euro.

European Cultural Foundation - ECF
Artistic project grants for cultural organisations and individual artists
 
This funding line supports artistic projects that show vision in illuminating the issues of diversity in Europe. Projects will be assessed specifically on their artistic quality.

Artistic uniqueness and European relevance are the main selection criteria.

A cultural project can be a variety of things: we support the creation of artistic work, media projects or cultural policy development as well as capacity building of cultural operators or international collaboration of arts managers, et cetera. We like to see projects that are involving people with different backgrounds (ethnic, religious, national or otherwise), but they should also relate strongly to artistic/cultural expression (theatre, visual arts, literature, et cetera).

Average grant: €15 000 - €25 000.
 
Deadline: September 1, 2008
 
Kontakt:
European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
tel: +31 (0)20 573 38 68
fax: +31 (0) 20 675 2231
eclaassen@eurocult.org
www.eurocult.org

(09.04.2008) ZDROJ: Artservis
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.