Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Filmová nadace příjem žádostí v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio přijímá v součásné době žádosti v kategorii a)literární příprava u celovečerních hraných filmů, s tím, že uzávěrka pro předložení konkrétního projektu je 31. března 2010.
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio byla zřízena za účelem podpory české audiovizuální tvorby, podpory tvůrčích osobností české audiovizuální tvorby v oblasti literární přípravy u celovečerních hraných filmů a literární přípravy u televizní dramatické tvorby a ke hledání cest k realizaci těchto projektů a k podpoře vzdělávání.

Termín nejbližší uzávěrky přijímání žádostí výlučně v kategorii a) literární příprava u celovečerních hraných filmů je 31. března 2010.


Nadace v rámci své činnosti vypisuje dvakrát ročně v březnu a září výběrové řízení v kategorii
a) literární příprava filmové tvorby a jednou ročně v září řízení v kategorii
b) literární příprava televizní dramatické tvorby.

Na základě žádostí předložených do těchto výběrových řízení uděluje nadace příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu vybraných literárních děl. Přidělování příspěvků se řídí Pravidly pro poskytování nadačních příspěvků. O poskytnutí nadačního příspěvku a jeho výši rozhoduje výbor nadace, složený z nezávislých odborníků, který ve spolupráci s případnými poradci hodnotí vybrané literární projekty. S autory nejlepších děl uzavře nadace Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku a napomáhá realizaci jejich děl.

Prostředky nadace získává především z příspěvků a darů.
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.