Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Filmová nadace: literární příprava celovečerních hraných filmů

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio podporuje českou audiovizuální tvorbu a tvůrčí osobnosti především v oblasti literární přípravy (tzn. autory původních námětů a scénářů) pro celovečerní hrané filmy či díla televizní dramatické tvorby. Uzávěrka pro děl literární přípravu (tzn. námětů a scénářů) celovečerních hraných filmů je 31. března 2012, druhá uzávěrka pro tuto kategorii je 30. září 2012.
 
Poskytování finančních příspěvků na vytvoření, dokončení nebo úpravu děl literární přípravy (tzn. námětů a scénářů) celovečerních hraných filmů a televizní dramatické tvorby se řídí pevně stanovenými pravidly. Ta obsahují podrobné informace o tom, kdo může být žadatelem o poskytnutí nadačního příspěvku, která díla a jak mohou žadatelé přihlásit, termíny uzávěrek a způsob hodnocení jednotlivých projektů. Rovněž je zde uveden postup při uzavírání smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a její základní principy.

Kromě poskytování nadačních příspěvků nadace napomáhá uplatnění oceněných děl formou vyhledávání zájemců o jejich realizaci. Z tohoto důvodu smlouva s autorem obsahuje též přednostní právo opce pro nadaci na dobu 1 roku, po kterou se nadace snaží pro dílo nalézt producenta.

Nadace vypisuje výběrová řízení v následujících termínech:

    2 x ročně v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů. Uzávěrky příjmu žádostí o podporu v této kategorii jsou vždy ke dni 31. března a 30. září,
    1 x ročně v kategorii literární příprava televizní dramatické tvorby do stopáže max. 50 minut. Uzávěrka příjmu žádostí v této kategorii je vždy 30. září.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků (pdf ke stažení zde)

Formulář žádosti 03/2012 (pdf ke stažení zde)

Obsah autorské explikace
 
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio
Kříženeckého nám. 322
152 00 Praha 5

(v hlavní administrativní budově Barrandov Studio a.s., recepce je otevřena v pracovní dny od 8 do 17 hodin)

telefon:     +420 267 072 012
mobil:       +420 602 702 319
e-mail: info@filmovanadace.cz
http://www.filmovanadace.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.