Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio: soutěž o literární scénáře a filmové povídky

Filmová nadace RWE & Barrandov studio vypisuje také pro rok 2008 soutěž o literární scénáře či filmové povídky.  Nadace přijímá do soutěže literární scénáře nebo filmové povídky v různém stupni rozpracovanosti, od synopse po hotovou verzi scénáře. O poskytnutí nadačního příspěvku a jeho výši rozhoduje nadační výbor složený z pěti nezávislých filmových odborníků, kteří ve spolupráci s případnými poradci hodnotí vybrané literární projekty. S autory nejlepších námětů uzavře nadace opční smlouvu o poskytnutí finanční podpory. Uzávěrka přijímání žádostí je 31. března 2008.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio byla zřízena za účelem podpory české audiovizuální tvorby, jejích tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy celovečerních hraných filmů a hledání cest k realizaci těchto projektů.

Nadace v rámci své činnosti vypisuje dvakrát ročně výběrové řízení na podporu scénáristické přípravy filmové tvorby. Na základě žádostí předložených do těchto konkurzů, uděluje Nadace příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu vybraných filmových literárních děl. Přidělování dotací se řídí přesnými pravidly, nadace si však vyhrazuje právo na vlastní výběr.

Prostředky nadace získává především z příspěvků, darů a z postoupení opčních práv ke zfilmování literárních děl, na jejichž vytvoření poskytla dotaci.

Zakladatelem nadace je Barrandov Studio, a.s., generálním partnerem je RWE Transgas, a.s.

Formulář pro podámí žádosti je možno stáhnout zde

Kontaktní adresa:

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio
Kříženeckého nám. 322
152 00 Praha 5 – Barrandov

Tel.: +420 267 072 012
Fax: +420 267 072 013
e-mail: nadace@barrandov.cz
http://www.barrandov.cz/nadaceNezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.