Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio: výběrové řízení

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio již tradičně vypisuje výběrové řízení na literární přípravu celovečerních hraných filmů a literární přípravu televizní dramatické tvorby do stopáže maximálně 50. minut. V rámci poslední březnové uzávěrky bylo rozděleno celkem 440 000 Kč mezi autory nejlepších scénářů, filmových povídek a námětů. V rámci prvního kola výběrového řízení za rok 2011 ocenila 7 z 61 přijatých prací, což bylo nejvíce oceněných autorů a autorek v historii Nadace. Uzávěrka je 30. září 2011.

Poskytování finančních příspěvků na vytvoření, dokončení nebo úpravu děl literární přípravy celovečerních hraných filmů a televizní dramatické tvorby se řídí pevně stanovenými pravidly. Ta obsahují podrobné informace o tom, kdo může být žadatelem o poskytnutí nadačního příspěvku, která díla a jak mohou žadatelé přihlásit, termíny uzávěrek a způsob hodnocení jednotlivých projektů. Rovněž je zde uveden postup při uzavírání smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a její základní principy.

Kromě poskytování nadačních příspěvků nadace napomáhá uplatnění oceněných děl formou vyhledávání zájemců o jejich realizaci. Z tohoto důvodu smlouva s autorem obsahuje též přednostní právo opce pro nadaci.

Nadace vypisuje výběrová řízení v následujících termínech:

    2 x ročně v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů. Uzávěrky příjmu žádostí o podporu v této kategorii jsou vždy ke dni 31. března a 30. září,
    1 x ročně v kategorii literární příprava televizní dramatické tvorby do stopáže max. 50 minut. Uzávěrka příjmu žádostí v této kategorii je vždy 30. září.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků (pdf ke stažení zde)

Formulář žádosti (pdf ke stažení zde)

Autorská explikace

Autorská explikace, jež je přílohou žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku podané Filmové nadaci RWE & Barrandov Studio, by měla obsahovat představu autora o tom, jaké audiovizuální dílo má vzniknout na základě předloženého literárního díla. Explikace je důležitá především u rozsáhlých scénářů a povídek pro orientaci v díle a pro posouzení možností jeho realizace.

Explikace zpravidla obsahuje:
-    stručný výtah děje nebo popis dějové linie,
-    charakteristiku filmu resp. žánru (komedie, psychologické drama, thriller, sci-fi, pohádka, historický, současný....), cílovou skupinu diváků
-    stručný popis postav a jejich vztahů, popis prostředí a zvláštní požadavky na náročnost realizace
-    další skutečnosti, na které klade autor zvláštní důraz.

Explikace může být úvodní částí literárního díla, nemusí být dodána odděleně, ale musí být označena jako explikace, jménem autora a názvem díla. Doporučujeme, aby všechny texty (námět či scénář a explikace) měly minimálně velikost písma č. 12.

Explikace by neměla přesáhnout 1 stranu textu.

Související odkazy:

Filmová nadace ocenila nejvíce autorů ve své historii

ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.