Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Grant Husovy nadace pro rok 2012/2013

Vzdělávací nadace Jana Husa proto vypisuje otevřený grantový program pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory. Staví tak na zkušenosti, že možnost  pracovišť a badatelů získat pro projekt tohoto typu podporu standardními cestami je značně omezena. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. června 2012.

Program rozvoje vyššího vzdělávání v neaplikovaných společenskovědních a příbuzných oborech
Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Během téměř padesáti let totalitních režimů byly obory, jako je historie, filosofie, sociologie a jiné, politickou mocí zneužívány a potlačovány. Po roce 1989 se situace postupně dostala do stavu víceméně odpovídajícího vyspělým západním zemím, ale svoboda bádání zůstává nesamozřejmá a  mimořádně důležitá. Vzdělávací nadace Jana Husa, věrna své tradici, považuje svobodné bádání za základ vzdělanosti.

Svobodné bádání se ale nemusí ubírat jen standardními cestami současného akademického  provozu, ani nemusí vždy vyhovovat  standardnímu hodnocení vzdělávání, vědy a výzkumu. Vzdělávací nadace Jana Husa proto vypisuje otevřený grantový program pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory.

Vychází přitom ze zkušenosti, že možnost  pracovišť a badatelů získat pro projekt tohoto typu podporu standardními cestami je značně omezena. O udělení nebo neudělení grantů rozhoduje výhradně Správní rada Vzdělávací nadace Jana Husa.

Vzdělávací nadace Jana Husa provede průběžné i následné obsahové vyhodnocení projektu. Řešitel je proto povinen sám navrhnout způsob kontroly jednotlivých výsledků projektu.


Postup při podávání projektů:


Žádosti o nadační příspěvek přijímá kancelář Vzdělávací nadace Jana Husa, potřebné formuláře k žádosti naleznete na stránkách Grant Husovy nadace – Dokumenty ke stažení.
 
V případě nejistoty se žadatel může obrátit na kancelář nadace nejprve se stručným projektovým záměrem, ve kterém popíše cíle projektu, plán realizace a předběžný rozpočet.

Uzávěrka žádostí je 30. června 2012.


O rozhodnutí správní rady nadace ve věci udělení grantů budou uchazeči informováni nejpozději do 10. listopadu 2012.

Kontaktní adresa
Vzdělávací nadace Jana Husa
Žerotínovo náměstí 9, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Tel: +420 549 491 049
fax/modem: +420 549 491 050
E-mail: svabova@ics.muni.cz
Internet: http://www.vnjh.cz
(28.02.2012) ZDROJ: Vzdělávací nadace Jana Husa
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.