Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Gulliver connect - program mobility pro mladé a začínající umělce, manažery kultury a kulturni pracovníky v Evropě

Středoevropská nadace ve spolupráci s KulturKontakt (Rakouskko) a Felix Meritis Foundation (Holandsko) nabízejí pro rok 2008 moznost krátkodobé praxe v uměleckých organizacích zemí Střední a Východní Evropy. Od roku 1997 podporuje Program Gulliver Connect prostředictvím pracovních stáží mobilitu mladých a začínajících umělců, uměleckých manažerů a dalších kulturních pracovníků. Hlásit se mohou umělci s 2−3letou zkušeností z oblasti performing arts, vizuálního umění, (nových) médií, filmu a uměleckého managementu. Výzva je rovněž určena pro přijímací organizace. Vlastní tří- až šestitýdenní pobyty, na něž je poskytováno 1 500 eur, se uskuteční v období od konce dubna do konce listopadu 2008. Termín uzávěrky je 15. března 2008; výsledky budou oznámeny do 15. dubna 2008.

Program mobility pre mladých a začínajúcich umelcov, manažérov kultúry a kultúrnych pracovníkov v Európe
Stredoeurópska nadácia v spolupráci s KulturKontakt (Rakúsko) a Felix Meritis Foundation (Holandsko) ponúkajú v roku 2008 možnosť krátkodobej praxe v umeleckých organizáciách v krajinách strednej a východnej Európy.

Od roku 1997 podporuje program Gulliver Connect medzinárodnú spoluprácu medzi profesionálmi v oblasti umenia a kultúry. Gulliver Connect združuje rozsiahlu sieť európskych a mimoeurópskych kultúrnych organizácií rôzneho zamerania. V rámci programu majú talentovaní mladí ľudia jedinečnú šancu počas niekoľkých týždňov pracovať v jednej z mnohých hostiteľských organizácii. Zúčastneným kultúrnym organizáciám tak vzniká možnosť získať hodnotných partnerov pre budúcu spoluprácu.

Cieľom projektu je pomoc mladým profesionálom v získavaní nových odborných skúseností a podpora nových foriem medzinárodnej spolupráce. Spoznanie spôsobu práce toho druhého bude prospešné tak pre účastníka praxe, ako aj pre hostiteľskú organizáciu. Ďalším prínosom účasti na programe bude výmena informácií, skúseností a nápadov a nadviazanie rozsiahlych profesionálnych kontaktov.

Prostredníctvom vytvárania dynamickej siete organizácii a jednotlivcov prináša program Gulliver Connect novú dimenziu do spoločenského, umeleckého a kultúrneho vývoja Európy a krajín za jej hranicami. Zároveň je akýmsi odrazovým mostíkom budúcej spolupráce v oblasti umenia.
Partnerom Stredoeurópskej nadácie v projekte Gulliver Connect je Západoslovenská energetika, a.s..

Výzva na podávanie prihlášok 2008
Nová výzva je určená uchádzačom o pracovný pobyt a organizáciám, ktoré im chcú ponúknuť možnosť krátkodobej praxe. Programu sa môžu zúčastniť uchádzači a organizácie z týchto krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Gruzínsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

Program je určený odborníkom s 2-3 ročnou praxou v oblasti divadla, hudby, tanca, výtvarného umenia, médií, manažmentu kultúry, filmu, ako aj v oblasti rozvoja a organizácie kultúry na miestnej alebo regionálnej úrovni vo svojej krajine – tým, ktorí chcú dodať svojej práci medzinárodný rozmer.

Účastníkom programu bude poskytnuté štipendium približne vo výške 1 500 EUR na pokrytie cestovných nákladov a výdavkov počas pobytu (ubytovanie a strava). Jednotlivé pobyty by mali trvať 3 až 6 týždňov.

Jednotlivci a organizácie sa môžu prihlásiť elektronicky do 15. marca 2008 na www.gulliverconnect.org. O výsledkoch výberu budú uchádzači informovaní do 15. apríla 2008. Pracovné pobyty sa uskutočnia v období od konca apríla do konca novembra 2008.

Ďalšie informácie nájdete na www.gulliverconnect.org. V prípade otázok kontaktujte prosím: connect@felix.meritis.nl

(22.02.2008) ZDROJ: Central European Foundation
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.