Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Kulturní venkov granty pro obce do 500 obyvatel

Nadace Arbor Vitae vypisuje výběrové řízení na předkládání kulturních projektů směřující k uchovávání a rozvíjení tradic českého venkov vznik a rozvoj kulturních center – naučných expozic, míst vyvíjejících aktivní kulturní činnost v oblasti výtvarného umění, hudby, divadla vydávání původní a překladové literatury (z německého jazyka v oblasti Sudet) uchovávající pramenné místní pověsti. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 30. listopadu 2008.

Z grantového okruhu nebude podporováno :

  • kulturní projekty z obcí nad 500 obyvatel
  • jednorázové akce jako festivaly moderní hudby
  • zájezdová představení
  • krátkodobé výstavy

 

Termín pro podání žádosti je 30. listopad 2008

Upřednostňovány budou následující projekty :

  • projekty, u kterých žadatel prokáže dlouhodobou a úspěšnou praxi v dané oblasti
  • projekty, které budou mít alespoň 50% finančních prostředků ze zajištěných zdrojů
 
Kontakt:
Nadace Arbor Vitae 
Marie Tomášková
info@nadacearborvitae.cz
Obrovského 402/11, Praha 4 - Chodov, 14100
Tel:602 289 608
 
(17.11.2008) ZDROJ: Nadace Arbor Vitae
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.