Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Mezinárodní Visegradský Fond podpoří malé projekty z oblasti kulturní spolupráce

Do 1. září 2007 mohou zájemci zasílat žádosti o podporu tzv. malých projektů, které jsou zaměřeny na tyto oblasti: kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumy, školství, výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráce a podpora cestovního ruchu. Maximální částka na podporu jednoho projektu je 4 000 eur.

V oblasti kulturní spolupráce se jedná např. o festivaly, publikace, u vědeckých výměn a výzkumu o konference, publikace apod., u školství o semináře, letní školy atd.

Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50 % celkových nákladů na projekt. Ty zahrnují také vlastní příspěvky žadatele v naturáliích (nepeněžní příspěvky, kterým se může dát peněžní hodnota, např. vlastní auto, ubytování, prostory), případně příspěvky v naturáliích přijaté od jiného spolufinancujícího subjektu. Rozpočet se vypočítává na 6 měsíců, a to i v případě že realizace projektu bude trvat déle.

International Visegrad Fund upřednostňuje takové projekty, kterých se účastní subjekty (spolupořadatelé) ze všech zemí V4. Fond nepodpoří projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. V přeshraničních projektech postačuje účast dvou zemí V4. Fond může rovněž financovat projekty zahrnujících spolupráci se subjekty mimo země V4 pod podmínkou, že takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu. Uchazeči ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tematicky týká visegrádské spolupráce.

Žádosti zasílejte do Fondu prostřednictvím e-mailu na adresu smallgrants@visegradfund.org a zároveň poštou ve 2 kopiích. Žádosti dodané po výše uvedených termínech nebudou přijaty. U poštovního doručení bude rozhodující datum uvedené na poštovním razítku.

(16.08.2007) ZDROJ: Občanské noviny
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.