Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace české architektury: granty 2011

Správní rada  Nadace  české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů pro rok 2011 v oblasti architektury ve dvou kategoriích se zaměřením na výstavy a dále publikace, přednášky, workshopy. Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Rozdělena bude částka 1,5 mil. Kč. Termín podání žádostí je 10. ledna 2011.

Správní rada  Nadace  české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů
pro rok 2011 v oblasti architektury se zaměřením na:
kategorie A  výstavy
kategorie B publikace, přednášky, workshopy.
Rozdělena bude částka 1,5 mil. Kč.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
– občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
– veřejnoprávní instituce
– příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
– fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
– právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

2. Žádost musí obsahovat:
- vyplněný formulář
- popis projektu 
- rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění 
- jedno stručné odborné doporučení 
- kopii dokladu o registraci organizace
- kopie statutu nebo stanov organizace 
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce 
- kopii dokladu o založení bankovního účtu žadatele 
- čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů.

3. Vyplněný formulář (ke stažení na http://www.nca,info/formular, popis a rozpočet projektu je nutné zaslat do 10.1.2011 na  e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Masarykovo nábř. 250 – Mánes, 110 00  Praha 1, tel. +420224932929 do stejného data, kontaktní osoba: Marie Krátká,+420604208545.

4. Výběrové řízení bude vyhodnoceno do konce ledna 2011, příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2011 dle termínu realizace.

Nadace české architektury
korespondenční adresa: Masarykovo nábř. 250 – Mánes, 110 00  Praha 1, tel.: +420224932929,
kont.osoba: Marie Krátká,
e-mail: nca@nca.info, http://www.nca.info

 

(01.11.2010) ZDROJ: Nadace české architektury
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.