Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace české architektury - podpora pro rok 2007

Správní rada  Nadace  české architektury vyhlásila výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2007 v oblasti architektury se zaměřením na výstavní činnost a/nebo publikační a přednáškovou činnost. Žádosti je třeba podat do 15. prosince 2006.

Motto:
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Nadace si klade za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu.

Správní rada  Nadace  české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2007 v oblasti architektury se zaměřením na:
Kategorie A  výstavní činnost
Kategorie B publikační a přednášková činnost.

Rozdělena bude částka 1,5 mil. Kč.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
– občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
– veřejnoprávní instituce
– příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
– fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
– právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

2. Žádost musí obsahovat :
- vyplněný formulář
- popis projektu 
- rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění 
- jedno stručné odborné doporučení 
- kopii dokladu o registraci organizace
- kopie statutu nebo stanov organizace 
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce 
- kopii dokladu o založení bankovního účtu žadatele 
- čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů

3. Vyplněný formulář (ke stažení na www.nca.info), popis a rozpočet projektu zašlete do 15.12.2006 na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemné žádosti je nutné doručit do kanceláře NČA, Masarykovo nábř. 250 – Mánes, 110 00  Praha 1, tel. 224 932 929 do 5.1.2007, kontaktní osoba: Ing. Marie Krátká.

4. Výběrové řízení bude vyhodnoceno koncem ledna roku 2007, příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2007, dle termínu realizace.


Nadace české architektury
korespondenční adresa:
Masarykovo nábř. 250 – Mánes
110 00  Praha 1
tel.: 2 2493 2929,
kont.osoba: ing. Marie Krátká
e-mail: nca@nca.info
http
: //www.nca.info

(25.10.2006) ZDROJ: NČA
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.