Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97: podpora studia na zahraničních vysokých školách

Bakaláři/řky nebo absolventi/tky konzervatoří mohou žádat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 o stipendia na studia na zahraničních akreditovaných vysokoškolských programech, které nejsou finančně zajišťované z programů Erasmus (Tempus), Leonardo, Socrates a Phare, z univerzitních dohod atd. Přihlášky je možno zasílat do 30. dubna 2007.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Podpora studia na zahraničních vysokých školách

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

1. žadatel v době podání žádosti uzavřel studium v rozsahu nejméně 6 semestrů resp. ukončil bakalářské studium na české vysoké škole , nebo absolvoval 6 leté studium konzervatoře
2. žadatel splnil v době podání žádosti podmínky přijímající vysoké školy
3. žadatel prokáže finanční zajištění části studijních nákladů v zahraničí i z jiných zdrojů
4. přednost mají žadatelé o podporu studijního pobytu v délce nejméně 1 semestru, který musí být součástí akreditovaného curricula přijímající vysoké školy
5. přednost mají žadatelé, kteří budou studovat v zahraničí poprvé
6. program není určen pro žadatele finančně zajišťované z programu Erasmus (Tempus), Leonardo, Socrates a Phare, z univerzitních dohod atd.

Přílohy žádosti

1. doporučení 2 odborných garantů (odborníků z příslušné vysoké školy resp. oboru, kteří znají studijní a odborné zaměření žadatele), v němž se garanti vyjádří k tématu studijního pobytu i k osobě žadatele
2. doklad přijímající vysoké školy o splnění podmínek přijetí
3. doklad o jazykové způsobilosti (např. splnění testu TOEFL, vysvědčení o státní zkoušce z daného jazyka atd.)
4. potvrzení o finančním zajištění části studijních nákladů z jiných zdrojů
5. životopis v rozsahu maximálně 1 strany A4 v českém jazyce
6. esej s motivačním popisem, proč chce žadatel studovat daný obor na příslušné vysoké škole, jaký očekává přínos od svého studijního pobytu, jak chce uplatnit své poznatky v České republice atd., v rozsahu maximálně 1 strany A4 v českém jazyce
7. potvrzení o výši příjmu rodičů i o vlastních příjmech (zaměstnavatel, finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení apod.).

Žádost o podporu studia na zahraničních vysokých školách

Do výběrového řízení nebudou přijímány žádosti neúplné nebo takové, které nesplňují podmínky účasti ve výběrovém řízení. Na poskytnutí stipendia není právní nárok. O poskytnutí stipendia rozhoduje Rada programu Vzdělávání v součinnosti se Správní radou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Přihlášky posílejte do 30. dubna 2007.

Žádosti posílejte na adresu:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
fax: 234 097 812
http://www.vize.cz/

(20.04.2007) ZDROJ: ECN
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.