Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace pro současné umění granty na rok 2012

Nadace pro současné umění Praha vypisuje 20. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2012. Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2012 bude výnos z příspěvku NIF. Uzávěrka pro odevzdání žádostí je 31. ledna 2012
Stejně jako v minulých letech jsou vypisovány tyto granty:

Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci                          
Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority
Termín odevzdání žádostí je 31. 1. 2012
 
Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, který je ke stažení na www.fcca.cz /Nadace pro současné umění Praha / grantový program / jak požádat o grant / formuláře ke stažení

Žádosti s přílohami uvedenými na zadní straně formuláře doručte:

Poštou (ne messengerem) na adresu:
Nadace pro současné umění Praha, Jelení 9, 118 00 Praha 1 (datum poštovního razítka do 31. 1., 24.00 hod.)

V případě osobního doručení nebo nepravidelnou poštou na adresu: Karlin Studios, Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín v době od 13 do 17 hodin, úterý – pátek.  (V případě, že se nadace přestěhuje, nová adresa bude oznámena.)

E-mailem: ludvik.hlavacek@fcca.cz

Bližší informace na http://fca.fcca.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=61

O udělení grantu a o jeho výši rozhoduje pětičlenná odborná komise NSU-Praha.

Výše jednotlivých grantů a jejich počet závisí na výši výnosů z nadačního jmění za rok 2011. Hodnota výnosu nebude známa před 31. 1. 2012.

Doplňkové granty určené na dílčí podporu projektů v průběhu roku (maximální výše 20 000Kč), nebudou v tomto prvním termínu udělovány. Bude-li částka získaná z výnosů nadačního jmění dostatečně vysoká, budou doplňkové granty udělovány v některém z termínů: 31. 3., 30. 6. a 30. 9. 2012.
 
Tel.: 602 612 248
e-mail: ludvik.hlavacek@fcca.cz   
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.