Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace pro současné umění Praha vypisuje 17. ročník grantů

Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2009 je výnos z příspěvku NIF. Stejně jako v minulých letech jsou vypisovány granty ve třech kategoriích: Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci. Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru. Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority. Uzávěrka žádostí je 31. ledna 2009

Žádosti na předepsaném formuláři s uvedenými přílohami posílejte prosím poštou (ne kurýrem) na adresu: Nadace pro současné umění Praha, Jelení
9, 118 00 Praha 1.

Bližší informace a formuláře žádostí o granty naleznete na www.fcca.cz

O udělení grantu a jeho výši rozhoduje pětičlenná odborná komise NSU-Praha.

Výše jednotlivých grantů a jejich počet závisí na výši výnosů z nadačního jmění za rok 2008. Hodnota výnosu nebude známa před 31. 1. 2009.

Doplňkové granty
určené na dílčí podporu projektů v průběhu roku (maximální výše 20 000Kč), nebudou v tomto prvním lednovém termínu udělovány. Pokud to hodnota výnosu z nadačního jmění umožní, budou udělovány v následujících termínech: 31. 3., 30. 6. a 30. 9. 2009.

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.